Aktualności

Powołanie konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia
4 października 2019

Na stanowisko Wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją dla Województwa Łódzkiego powołana została dr n. med. prof. nadzw. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska – kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej oraz Katedry stomatologii Zachowawczej i Endodncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, autorka 230 publikacji i laureatka nagrody Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (zespołowo za podręcznik), trzech nagród rektora UM za osiągnięcia naukowe, pięciu nagród rektora UM za osiągnięcia dydaktyczne, nagrody Rady Naukowej przy Prezydencie miasta Łodzi za pracę doktorską oraz nagrody im. M. Stefanowskiego za najlepszą pracę habilitacyjną.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane