Aktualności

Powołanie konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia
20 września 2019

Zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Anetta Chlebicka, w imieniu Wojewody Łódzkiego wręczyła akty powołania konsultantom wojewódzkim w ochronie zdrowia.

Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla województwa łódzkiego został dr hab. n. med.Andrzej Borowski, kierownik zespołu lekarskiego, oddziału męskiego Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi.

W dziedzinie protetyki stomatologicznej powołanie na konsultanta wojewódzkiego otrzymał - prof. dr hab. n. med. Jerzy Władysław Sokołowski - kierownik Zakładu Stomatologii Ogólnej i Katedry Stomatologii Odtwórczej Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi oraz Uczelnianych Laboratoriów: Badań Materiałowych oraz Nauczania Przedklinicznego w Stomatologii UM w Łodzi. Prof. Sokołowski pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego od 2007 roku.

W dziedzinie medycyny pracy konsultantem wojewódzkim został prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, który jest kierownikiem Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego, pełnomocnikiem dyrektora ds. medycznych oraz rozwoju kadr naukowych w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi oraz prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.

Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego została po raz kolejny dr n. o zdrowiu Maria Jolanta Cianciara – kierownik Działu Higieny i Epidemiologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, przewodnicząca Komisji Pielęgniarek Epidemiologicznych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, odznaczana za zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych oraz dla ochrony zdrowia. Funkcję konsultanta wojewódzkiego pełniła od 2009 roku.

W dziedzinie audiologii i foniatrii wojewoda, jako konsultanta powołał prof. dr hab. n. med.Wiesława Konopkę, który jest kierownikiem Kliniki Otolaryngologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi i przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Audiologów i Foniatrów. Funkcję konsultanta wojewódzkiego pełnił od 2014 roku.

W dziedzinie medycyny paliatywnej konsultantem wojewódzkim ponownie została lek. Iwona Sitarska – kierownik Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej i koordynator Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Funkcję konsultanta wojewódzkiego pełniła od 2014 roku.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane