Aktualności

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112
11 lutego 2019

W Domu Dziecka nr 5 w Łodzi odbyły się lokalne obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112.  W wydarzeniu organizowanym przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego wziął udział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Marcin Szmaja i pracownicy Centrum Powiadamiania Ratunkowego odwiedzili dzieci z placówki, by przypomnieć, w jakich sytuacjach można skorzystać z obowiązującego we wszystkich krajach europejskich numeru 112. Dzieci wzięły czynny udział w instruktażu udzielania pierwszej pomocy oraz odebrały pamiątkowe dyplomy i prezenty przygotowane przez Łódzki Urząd Wojewódzki. Na koniec zaprezentowano dwa filmy na temat pracy w Centrum Powiadania Ratunkowego i roli, jaką w rozwiązywaniu problemów zagrażających bezpieczeństwu i życiu mieszkańców województwa odrywają operatorzy alarmowi.

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 zorganizowano również w Centrum Powiadamiania Ratunkowego spotkanie, na którym dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Mirosław Suski wręczył przygotowane dla dziesięciorga najlepszych pracowników dyplomy i nagrody. Dwoje operatorów numerów alarmowych pojechało natomiast do Radomia, by tam spotkać się z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Joachimem Brudzińskim.

Każdego roku organizowane są liczne działania informacyjne, promujące właściwe korzystanie z numeru 112, który doczekał się swojego święta, obchodzonego 11 lutego jako Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Numer funkcjonuje obecnie we wszystkich krajach UE, umożliwiając bezpłatne połączenie z policją, strażą pożarną lub pogotowiem ratunkowym.

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane