Aktualności

Nowa karetka dla szpitala w Wieluniu
16 października 2018

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk wręczył dyrektorowi wieluńskiego szpitala Januszowi Atłachowiczowi decyzję o przekazaniu środków pochodzących z rezerwy Wojewody Łódzkiego na zakup nowego ambulansu ratowniczego.

- Pan Paweł Rychlik jako radny powiatu złożył pismo  do wojewody łódzkiego z prośbą o zabezpieczenie środków na zakup ambulansu ratowniczego dla szpitala w Wieluniu. Wojewoda przychylając się do wniosku, przeznaczył z rezerwy aż 550 tys. na zakup ambulansu ratowniczego dla szpitala w Wieluniu. To naprawdę ważny moment. Jako wicewojewoda łódzki cieszę się ponieważ taki zakup to wzmocnienie potencjału ratowniczego w powiecie wieluńskim, natomiast jako lekarz cieszę się bo doskonale wiem jak ważnym elementem w opiece zdrowotnej jest ratownictwo medyczne. To właśnie tam rozpoczynamy walkę o zdrowie pacjenta. Aby wygrać tą walkę potrzebny jest świetny personel, a przede wszystkim doskonały sprzęt – powiedział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Dyrektor wieluńskiego szpitala Janusz Atłachowicz zaznaczył: - Bardzo się cieszę z przekazanych środków na zakup ambulansu ponieważ potrzeby w tym zakresie są ogromne. Nasz najstarszy ambulans pochodzi z 2008 roku, więc jest już to okres gdzie następuje techniczne zużycie sprzętu.  Myślę, że to znaczne wzmocnieniu potencjału medycznego pozwoli na lepsze niesienie pomocy potrzebującym przez nasz personel.

- Drodzy  państwo chciałem podziękować przede wszystkim panu wicewojewodzie, za to że województwo pozytywnie odniosło się naszej prośby o zakup karetki dla regionu wieluńskiego – podkreślił radny powiatu wieluńskiego Paweł Rychlik.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane