Aktualności

Minister Elżbieta Rafalska podsumowała politykę społeczną w województwie łódzkim
10 października 2018

W Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi odbył się briefing prasowy oraz konferencja poświęcona programom polityki społecznej w województwie łódzkim. W wydarzeniu wzięli udział: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

- Mamy bardzo dobrą propozycję skierowaną do samorządów. Resort rodziny pracy i polityki społecznej miedzy 12 a 16 listopada ogłosi nową edycję programu Maluch+, który daje wiele zalet dla samorządów. Przeznaczając większe środki na utworzenie nowego miejsca opieki nad małym dzieckiem do trzech lat, będziemy czekali aby samorządy wykorzystywały tę szansę szerzej niż do tej pory. Procent zaspokojenia potrzeb jeżeli chodzi o żłobki w Polsce jest nie wystarczający – podkreślała Minister Elżbieta Rafalska i apelowała:  - Zachęcamy do tego aby z korzyścią dla swoich mieszkańców samorządy sięgały po programy rządowe.

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau zaznaczył: - Osiemdziesiąt procent zewnętrznych środków, które przechodzą przez Urząd Wojewódzki i są kierowane do samorządów, pochodzą z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Wskazuje to jak rozległe i jak ambitne są zadania z polityki społecznej naszego rządu.

Po zakończeniu briefingu prasowego, rozpoczęła się konferencja pt: „Polityka Społeczna w województwie łódzkim”, dla przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych podczas której podsumowano przekazane środki z Resortu Rodziny, Pracy i Polityki społecznej dla regionu łódzkiego.

- Programy rządowe są realizowane już trzeci rok. Przyszedł czas kiedy musimy powiedzieć czy są one efektywne, czy zmieniają rzeczywistość lokalną. Od samego początku do polskich rodzin trafiło ponad 54 miliardy złotych – powiedziała Minister Elżbieta Rafalska.

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau powiedział: - W tym roku do naszego województwa trafiło miliard czterysta milionów przeznaczonych na program Rodzina500+, pozostałe programy Dobry Start, Karta Dużej Rodziny, to następne dobre przykłady najpotrzebniejszych środków przeznaczonych  dla Polaków. To są usługi opiekuńcze, które nie znają barier dla ludzkiej wyobraźni ponieważ zaczynają się dopiero rozwijać.

Burmistrz Rawy Mazowieckiej Dariusz Misztal jako dobry przykład wykorzystywania rządowych środków, przedstawił projekty zrealizowane z pomocą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: - Miasto wybudowało już cztery lata temu żłobek, z oddziałami integracyjnymi dla dzieci. Otrzymaliśmy w tym zakresie wsparcie w ramach rządowego programu 500+. Dzięki pozyskanym funduszom z programu Za życiem, stworzyliśmy w tym roku salę integracji sensorycznej dla dziecka niepełnosprawnego. Utworzyliśmy również Dzienny Dom Pomocy Senior+, w którym będą spotykać się osoby w podeszłym wieku.

W wydarzeniu wzięli udział między innymi: Posłowie na Sejm RP: Alicja Kaczorowska i Waldemar Buda, Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW Piotr Cieplucha, zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW Małgorzata Pyka, Kierownik oddziału ds. rodziny ŁUW Barbara Szczepańska.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane