Aktualności

Europejski Dzień Numeru 112.
11 lutego 2021

11 lutego obchodzimy dzień numeru alarmowego 112, to System Powiadamiania Ratunkowego, funkcjonujący na terenie kraju, który składa się z 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego – po jednym w każdym mieście wojewódzkim oraz w Radomiu.

Zgłoszenia z numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999 trafiają do operatorów zatrudnionych w Centrach Powiadamiania Ratunkowego. Operatorzy przekazują drogą elektroniczną, wszystkie zebrane o zdarzeniu informacje do odpowiednich dyspozytorów ratownictwa medycznego, Państwowej Straży Pożarnej i Policji, którzy decydują o zaangażowaniu odpowiednich jednostek.

 • 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • 1365 Operatorów Numerów alarmowych
 • 22 mln Zgłoszeń odebranych w 2019 roku
 • 11 s Średni czas oczekiwania na odebranie połączenia

Warto odnotować fakt, że od stycznia 2020 w Polsce dostępna jest aplikacja Alarm112, która ma pomagać w zgłoszeniach zagrożenia życia, zdrowia czy mienia przez osoby, które z różnych przyczyn nie mogą wykonać połączenia głosowego (np. osoby głuche czy posiadające problemy z mową). 

Co roku dzień ten poświęcony jest zwiększaniu świadomości na temat Europejskiego Numeru Alarmowego 112.

Państwa członkowskie EENA (Europejskiego Stowarzyszenia Numeru Alarmowego) organizują wtedy wydarzenia promujące numer alarmowy 112, tym samym wspierając rozpowszechnienie jego idei.

Z roku na rok liczba zgłoszeń niezasadnych kierowanych na numer alarmowy 112 spada, co oznacza, że kampanie promujące oraz szeroko pojęta edukacja, prowadzona m.in. przez operatorów numerów alarmowych wśród społeczeństwa przynosi oczekiwane efekty.

Niestety, w dalszym ciągu znajomość zasad funkcjonowania numeru alarmowego 112 nie jest zadowalająca na tyle, by uznać naszą misję za zakończoną.

Dzień 112 to doskonała okazja, aby przypomnieć kiedy dzwonić na numer alarmowy 112, jak zgłaszać i co robić w nagłych wypadkach, a także by przekazać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane