Aktualności

Komunikat o pracy Urzędu
29 maja 2020

Szanowni Państwo,
 

 1. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi wznawia bezpośrednią obsługę klientów na zasadach określonych poniżej. Informacje będą aktualizowane na bieżąco i są dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu.
 2. We wszystkich sprawach prowadzonych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi klienci/interesanci mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu telefonicznie i mailowo w godzinach pracy Urzędu lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP. Bezpośrednia obsługa klientów/interesantów odbywa się  wyłącznie, po wcześniejszym umówieniu wizyty w Urzędzie w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach lub punktach obsługi:
  1. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104 - pokój nr 011 (parter budynek E),
  2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Łódź ul. Tuwima 28 - pokój nr 204,
  3. Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, Łódź, ul. Żeromskiego 87
   • hol na parterze  budynku (obok pomieszczenia Archiwum Zakładowego),
  4. Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, Łódź, ul. Gdańska 73
   • hol na parterze przy pokoju nr 1 w budynku nr 1.
  5. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Łódź ul. Piotrkowska 103 sale obsługi klientów na parterze budynku.
 3. Każdy klient, który będzie miał umówioną wcześniej wizytę odbierany będzie przez urzędnika przy wejściu do budynku, a po zakończeniu spotkania ponownie do niego odprowadzany. Dla klientów mających umówioną wizytę w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piotrkowskiej 104 otwarte będzie wejście w budynku E od placu Komuny Paryskiej (w pobliżu stacji benzynowej Orlen). Do Urzędu czynne jest również wejście od ul. Piotrkowskiej 104.
 4. Szczegółowe zasady obsługi klientów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ustala Dyrektor Wydziału - WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ.
 5. Klienci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:
  1. zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika Urzędu,
  2. dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji,
  3. zachowania dystansu 2 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.
 6. W przypadku występowania jakichkolwiek objawów chorobowych (katar, kaszel, temperatura) prosimy o nieprzychodzenie do Urzędu i przełożenie wizyty na inny termin lub kontakt telefoniczny i mailowy.
*****
 
Szanowni Państwo,
 
Od 25 maja 2020 r. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi czynne jest wejście od ul. Piotrkowskiej 104 oraz Kancelaria
Główna Urzędu.
 

Telefony do sekretariatów biur i wydziałów:

 • Biuro Wojewody ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
  tel.: (+48) 42 664-15-16, (+48) 42 664-14-19, fax: (+48) 42 664-15-14
  e-mail: GA@lodz.uw.gov.pl

 • Biuro Administracji i Logistyki ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
  tel.: (+48) 42 664-15-70, (+48) 42 664-13-61, fax: (+48) 42 664-11-12
  e-mail: wag@lodz.uw.gov.pl

 • Biuro Kadr, Płac i Budżetu ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
  tel.: (+48) 42 664-16-02, (+48) 42 664-16-51, fax: (+48) 42 664-11-24
  e-mail: kpb@lodz.uw.gov.pl

 • Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
  tel.: (+48) 42 664-13-28, (+48) 42 664-12-82, fax: (+48) 42 664-11-60
  e-mail: PN@lodz.uw.gov.pl

 • Wydział Finansów i Budżetu ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
  tel.: (+48) 42 664-10-76, (+48) 42 664-13-38, (+48) 42 664-16-05, fax: (+48) 42 664-10-78
  e-mail: FN@lodz.uw.gov.pl

 • Wydział Rolnictwa i Transportu ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
  tel.: (+48) 42 664-11-85, (+48) 42 664-14-93, fax: (+48) 42 664-11-44
  e-mail: writ@lodz.uw.gov.pl

 • Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
  tel.: (+48) 42 664-13-05, (+48) 42 664-11-75, (+48) 42 664-13-51, fax: (+48) 42 664-11-99
  e-mail: wgpib@lodz.uw.gov.pl

 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
  tel.: (+48) 42 664-18-00, (+48) 42 664-18-03, (+48) 42 664-18-16, fax: (+48) 42 664-18-04, 42 664-18-67
  e-mail: GN@lodz.uw.gov.pl

 • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
  tel.: (+48) 42 664-17-01, fax: (+48) 42 664-17-03
  e-mail: SO@lodz.uw.gov.pl
   
 • Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
  tel.: (+48) 42 664-20-02, (+48) 42 664-10-54 fax: (+48) 42 664-20-51
  infolinia w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: (+48) 42 664-10-74, (+48) 42 664-10-73
  e-mail: PS@lodz.uw.gov.pl

 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
  tel.: (+48) 42 664-14-17, fax: (+48) 42 664-14-43
  e-mail: ZK@lodz.uw.gov.pl

 • Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
  tel.: (+48) 42 664-12-89, fax: (+48) 42 664-10-49
  e-mail: ZN@lodz.uw.gov.pl

 • Zespół Audytu Wewnętrznego ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
  tel.: (+48) 42 664-14-04
   
 • Państwowa Straż Łowiecka ul. Szkolna 28 97-300 Piotrków Trybunalski
  tel.: (+48) 607-456-041, fax: (+48) 44 649-62-23
  e-mail: krystian.gruchala@lodz.uw.gov.pl

 • Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna ul. Tuwima 28 90-002 Łódź
  tel.: (+48) 42 664-18-66, fax: (+48) 42 664-18-67
  e-mail: lwingik@lodz.uw.gov.pl

Korespondencja mailowa, telefoniczna lub listowna będzie w najbliższym czasie najbezpieczniejszą formą kontaktu z pracownikami Urzędu.

Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa zrozumienie. Zadbajmy wspólnie o zdrowie swoje i naszych bliskich.

O wszelkich zmianach będziemy informować za pośrednictwem naszej strony internetowej www.lodzkie.eu

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane