Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer41
Data5 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 41/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bedlno
Pliki do pobrania


Numer40
Data3 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 40/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer39
Data3 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 39/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty należności budżetu państwa z tytułu dotacji celowych udzielonych z budżetu Wojewody Łódzkiego podlegających zwrotowi
Pliki do pobrania


Numer38
Data3 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 38/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających państwowym jednostkom budżetowym, których wartość należności głównej przekracza 40.000 zł
Pliki do pobrania


Numer37
Data3 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 37/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków dłużników o umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających dysponentowi części 85/10 – województwo łódzkie – Wydziałowi Finansów i Budżetu
Pliki do pobrania


  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane