Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer51
Data16 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 51/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie oceny ofert konkursowych w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025
Pliki do pobrania


Numer50
Data16 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 50/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2005 Wojewody Łódzkiego z dnia 20 stycznia 2005 r.
Pliki do pobrania


Numer49
Data16 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 49/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa
Pliki do pobrania


Numer48
Data16 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 48/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokali użytkowych na nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer47
Data16 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 47/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer46
Data9 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 46/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego na nieruchomości Skarbu Państw
Pliki do pobrania


Numer45
Data8 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 45/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa.
Pliki do pobrania


Numer44
Data8 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 44/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu lokali mieszkalnych na nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer43
Data5 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 43/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r.
Pliki do pobrania


Numer42
Data5 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 42/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej 2021 r.
Pliki do pobrania


  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane