Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer17
Data18 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 17/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer15
Data16 stycznia 2019
Tytuł zarządzenia Zarządzenie Nr 15/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
Pliki do pobrania


Numer14
Data16 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 14/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ofert składanych w ramach opracowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus”
Pliki do pobrania


Numer13
Data16 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 13/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym (awal) wnoszonych przez beneficjentów w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów zawieranych pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Beneficjentami Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus
Pliki do pobrania


Numer12
Data16 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 12/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 stycznia 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów własnych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer11
Data14 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 11/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
Pliki do pobrania


Numer10
Data14 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 10/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny realizacji budżetu zadaniowego
Pliki do pobrania


Numer9
Data11 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 9/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer8
Data11 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 8/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Ujazd w okręgu wyborczym Nr 2
Pliki do pobrania


Numer7
Data11 stycznia 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 7/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sadkowice
Pliki do pobrania


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane