Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer146
Data13 września 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 146/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019”
Pliki do pobrania


Numer145
Data12 września 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 145/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer144
Data12 września 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 144/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd
Pliki do pobrania


Numer143
Data10 września 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 143/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pliki do pobrania


Numer141
Data10 września 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 141/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia przedstawicieli Wojewody Łódzkiego do Rady Funduszu Pożyczkowego, obsługiwanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
Pliki do pobrania


Numer140
Data10 września 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 140/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer139
Data10 września 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 139/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 września 2018 r.
Pliki do pobrania


Numer138
Data10 września 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 138/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer137
Data5 września 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 137/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu oraz określenia wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer136
Data3 września 2018
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 136/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane