Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer67
Data29 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 67/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer60
Data24 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 60/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokali użytkowych na nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer59
Data23 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 59/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer58
Data22 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 58/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
Pliki do pobrania


Numer57
Data19 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 57/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer56
Data18 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 56/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków, petycji oraz innych sygnałów obywateli w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.
Pliki do pobrania


Numer55
Data16 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 55/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 115/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 27 marca 2007 r.
Pliki do pobrania


Numer54
Data16 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 54/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 115/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 27 marca 2007 r.
Pliki do pobrania


Numer53
Data16 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 53/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia osób wyznaczonych do pracy podczas kwalifikacji wojskowej w 2021 r. w wojewódzkiej i powiatowych komisjach lekarskich działających na terenie województwa łódzkiego
Pliki do pobrania


Numer52
Data16 marca 2021
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 52/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie nadzoru sprawowanego przez Wojewódzką Komisję Lekarską w Łodzi nad działalnością Powiatowych Komisji Lekarskich na terenie województwa łódzkiego w 2021 r.
Pliki do pobrania


  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane