Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer19
Data17 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr/19/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer18
Data14 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 18/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji zadań wynikających z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” na terenie województwa łódzkiego
Pliki do pobrania


Numer17
Data14 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 17/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków skierowanych przez starostów do Wojewody Łódzkiego o wyrażenie zgody na umorzenie w całości albo w części, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami mających charakter cywilnoprawny, przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej
Pliki do pobrania


Numer16
Data14 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 16/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do prowadzenia listy rzeczoznawców majątkowych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer15
Data14 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 15/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd
Pliki do pobrania


Numer14
Data10 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 14/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Opieki Okołoporodowej w województwie łódzkim
Pliki do pobrania


Numer13
Data10 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 13/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedur wewnętrznych powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer12
Data10 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 12/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Pliki do pobrania


Numer11
Data10 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 11/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wojskowego planu kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Pliki do pobrania


Numer10
Data10 stycznia 2020
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 10/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pątnów
Pliki do pobrania


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane