Rozporządzenia wojewody

Miesiąc:
2 października 2018 Rozporządzenie Nr 11/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie Nr 10/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie Nr 8/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego
1 października 2018 Rozporządzenie Nr 10/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie nr 8/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane