Rozporządzenia wojewody

Miesiąc:
30 sierpnia 2018 Rozporządzenie Nr 9/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego
27 sierpnia 2018 Rozporządzenie Nr 8/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkieg
2 sierpnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.627.2018 z 2 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LVI/538/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta Wielunia, w części dotyczącej terenów o symbolach: 32MN1 – 36MN1 i 8U wraz ze wszystkimi ustaleniami w przedmiotowej uchwale dla tych terenów.
2 sierpnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.613.2018 z 2 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXXVII/389/2018 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zelowa.
1 sierpnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.618.2018 z 1 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LI/667/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Grotnickiej, w całości.
1 sierpnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.587.2018 z 1 sierpnia 2018 r., stwierdzające nieważność uchwały Nr LVI/547/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych na terenie miasta i gminy Wieluń, Regulaminu korzystania z fontanny na Placu Legionów w Wieluniu, w części.
1 sierpnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.529.2018 z 1 sierpnia 2018 r., stwierdzające nieważność uchwały nr LVI/722/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
1 sierpnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.621.2018 z 1 sierpnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały nr LI/668/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Aleksandrowskiej-Północ, w całości.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane