Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego jest publikatorem o zasięgu wojewódzkim wydawanym przez Wojewodę Łódzkiego. Ogłaszane są w nim akty prawa miejscowego wojewody, organów jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, sejmiku województwa łódzkiego), organów administracji niezespolonej oraz niektóre akty prawne, informacje, komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia, jeśli tak przewidują przepisy.

dziennik@lodz.uw.gov.pl
tel.: (+48) 42 664-1508, 42 664-13-21

Sprzedaż bezpośrednią dostępnych dzienników archiwalnych prowadzi punkt sprzedaży w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Żeromskiego 87, tel. 42 664 21 03.

Od 2012 r. pliki aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej – do wglądu, pobrania i wydruku na stronie: http://dziennik.lodzkie.eu (link poniżej – Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego).

Zbiory Dzienników są udostępniane do wglądu również w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (akty prawne ogłoszone od 2012 r. - wyłącznie w wersji elektronicznej) ul. Piotrkowska 104, bud. C, I piętro, Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli, oddział nadzoru prawnego i Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego pok. 104a, tel. 42 66 41- 508, e-mail: dziennik@lodz.uw.gov.pl - w godzinach pracy Urzędu. Kopie lub wydruki udostępniane są odpłatnie.

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

Uwaga!

Na stronie: http://www.abcpro.pl/Posts/Index/pap instytucja, której akty prawne są publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego może bezpłatnie pobrać Przeglądarkę Aktów Prawnych XML, umożliwiającą podgląd aktów prawnych sporządzonych w formacie XML, ich eksport do formatu PDF oraz podpisanie podpisem elektronicznym. Instalacja on line możliwa jest wyłącznie za pomocą przeglądarki Internet Explorer. W przypadku innej przeglądarki możliwe jest pobranie i zainstalowanie za pomocą instalatora msi lub paczki zip.

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane