Administracja zespolona

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
ul. Wodna 40, 90-046 Łódź
tel.: (+48) 42 253-62-00
fax: (+48) 42 253-62-19
Pracownicy: znajdź pracownika

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi
Urszula Sztuka-Polińska
tel.: (+48) 42 253-62-00
Zadania:

Do zakresu działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej należy w szczególności:

 • ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiska;
 • zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych,
 • kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych,
 • kontrola warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane