Administracja zespolona

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 638-07-21
fax: (+48) 42 638-07-36
Pracownicy: znajdź pracownika

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Aleksandra Stępień

W ramach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków działają delegatury:

 • Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
  97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Farna 8
  tel/fax (+48) 44 647-62-79, 44 647-77-53
 • Delegatura w Sieradzu
  98-200 Sieradz, ul. Kościuszki 3
  tel/fax (+48) 43 822-38-15
 • Delegatura w Skierniewicach
  96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 18
  tel/fax (+48) 46 833-90-35, 46 833-92-97

Do zakresu działania delegatur należy w szczególności prowadzenie spraw z zakresu ochrony dóbr kultury na terenie powiatów objętych swoim zakresem działania.

Za organizację pracy w delegaturach odpowiadają kierownicy delegatur, działający z upoważnienia Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zadania:

Do zakresu działania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków należy w szczególności:

 • prowadzenie rejestru zabytków,
 • prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na wykonywanie wszelkich prac i robót przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, w tym wydawanie nakazów,
 • realizacja zadań dotyczących wywozu dóbr kultury za granicę.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane