Administracja zespolona

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
tel.: (+48) 42 664-18-66
fax: (+48) 42 664-18-67

Zadania:

Działając w imieniu wojewody wykonuje zadania nie zastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej - zgodnie z art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. nr 100 poz. 1076, z późn. zm.).

Występuje jako organ drugiej instancji w sprawach określonych w ustawie, a także jako organ wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej – zgodnie z art. 7b ust. 2 tej ustawy.

Ponadto WINGiK weryfikuje przedłożone przez spółdzielnie mieszkaniowe wnioski odnośnie zwrotu kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych - wynikające z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 27 z późn. zm.).

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane