Administracja zespolona

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
pok.: XIV p.
tel.: (+48) 42 637-47-33
fax: (+48) 42 639-98-79
Pracownicy: znajdź pracownika

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Jarosław Karolewski
tel.: (+48) 42 637-47-33
Zadania:

Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi należy w szczególności:

 1. realizacja zadań nadzoru budowlanego na obszarze województwa łódzkiego,
 2. prowadzenie spraw związanych z kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane