Administracja zespolona

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi
ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź
tel.: (+48) 42 636-03-57
fax: (+48) 42 636-85-50
Pracownicy: znajdź pracownika

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
Krzysztof Stasiak
tel.: (+48) 42 636-03-57
Zadania:

Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej należy w szczególności:

 • kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych, w zakresie produkcji, handlu i usług,
 • kontrola jakości bezpieczeństwa i oznakowania towarów i usług, z wyłączeniem kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych u producentów i w obrocie hurtowym oraz kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych i używek,
 • prowadzenie spraw z zakresu poradnictwa konsumenckiego i innych działań interwencyjnych w celu ochrony indywidualnych interesów i praw konsumentów.

W ramach Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej działają kierowane przez dyrektorów delegatury:

 • delegatura w Piotrkowie Trybunalskim obejmująca swoim zasięgiem działania powiaty: bełchatowski, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski i miasto Piotrków Trybunalski,
 • delegatura w Sieradzu obejmująca swoim zasięgiem działania powiaty: łaski, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski,
 • delegatura w Skierniewicach obejmująca swoim zasięgiem działania powiaty: kutnowski, łowicki, rawski, skierniewicki i miasto Skierniewice.

Do zakresu działania delegatur należy realizacja zadań określonych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane