Administracja zespolona

Kuratorium Oświaty w Łodzi
al. Kościuszki 120a, 90-446 Łódź
tel.: (+48) 42 636 34 71
fax: (+48) 42 636-03-85
Pracownicy: znajdź pracownika

Łódzki Kurator Oświaty
Waldemar Flajszer
tel.: +48 42 637-70-55
Zadania:

Do zakresu działania Kuratorium Oświaty należy w szczególności :

 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami publicznymi i niepublicznymi, w zakresie określonym w przepisach o systemie oświaty,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w przepisach o systemie oświaty,
 • współdziałanie z organami prowadzącymi szkoły i placówki publiczne w organizowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań organu wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach szkół publicznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, szkół i placówek niepublicznych, a w zakresie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - także w stosunku do dyrektorów szkół i organów jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach Kuratorium Oświaty działają delegatury:

 • delegatura z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim obejmująca swoim zasięgiem działania powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski oraz miasto Piotrków Trybunalski,
 • delegatura z siedziba w Sieradzu obejmująca swoim zasięgiem działania powiaty: łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski
 • delegatura z siedzibą w Skierniewicach obejmująca swoim zasięgiem powiaty: łowicki, rawski, skierniewicki oraz miasto Skierniewice.

Za organizację pracy w delegaturach odpowiadają dyrektorzy delegatur.

Oświaty prowadzą sprawy na obszarze działania delegatury, w tym sprawują nadzór pedagogiczny i wydają decyzje administracyjne.

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane