Administracja zespolona

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
ul. Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź
tel.: (+48) 42 631-52-00, 42 637-74-11
fax: (+48) 42 631-51-08
Pracownicy: znajdź pracownika

Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Grzegorz Janowski
tel.: tel.: (+48) 42 631-52-00, 42 637-74-11
Zadania:

Do zakresu działania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej należy w szczególności:

 • organizowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym odwodów operacyjnych oraz dysponowanie, kierowanie i dowodzenie działaniami ratowniczymi tego systemu na obszarze województwa,
 • nadzór i kontrola nad działalnością jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
 • prowadzenie spraw w zakresie nadzoru nad uzgadnianiem projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej,
 • analizowanie stanu bezpieczeństwa województwa.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane