Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
10 maja 2018 Zawiadomienie do Rady Gminy Brójce w z dnia 10 maja 2018 r. znak PNIK-I.4131.362.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr LVIII/328/2018 Rady Gminy Brójce z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brójce na rzecz użytkownika wieczystego.
9 maja 2018 Zawiadomienie do Rady Gminy Brójce w z dnia 9 maja 2018 r. znak PNIK-I.4131.351.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr LVIII/330/2018 Rady Gminy Brójce z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brójce.
9 maja 2018 Zawiadomienie do Rady Gminy Brójce w z dnia 9 maja 2018 r. znak PNIK-I.4131.353.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr LVIII/329/2018 Rady Gminy Brójce z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brójce.
9 maja 2018 Zawiadomienie do Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb. z dnia 9 maja 2018 r. znak PNIK-I.4131.352.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały nr XLI/343/18 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Piotrkowskiego
2 maja 2018 Zawiadomienie do Rady Gminy Goszczanów z dnia 2 maja 2018 r. znak PNIK-I.4131.343.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXXIV/222/18 Rady Gminy Goszczanów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Goszczanów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane