Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data18 stycznia 2017
Podmiot kontrolowanyZduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Temat

Kontrola prawidłowości prowadzenia działalności w zakresie kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy, w tym spełniania wymagań określonych w art. 13 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408)

Podmiot kontrolujący Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiZ aktami kontroli można zapoznać się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pokój 216A.


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane