Zamówienia publiczne

Tytuł:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup oprogramowania generatora wniosków o legalizacje pobytu i pracy
Numer sprawy:KPB-V.273.17.2018
Tryb:Przetarg ograniczony
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2018-06-08
Termin składania ofert:2018-06-20 godz. 10:00
Pliki:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane