Wydział Gospodarki NieruchomościamiWydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
tel.: (+48) 42 664-18-00, 42 664-18-03
fax: (+48) 42 664-18-04, 42 664-18-67
e-mail: GN@lodz.uw.gov.pl
 
Dyrektor
Piotr Klimczak
tel.: (+48) 42 664-18-00


 
 

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy realizacja zadań wojewody objętych działami administracji rządowej:

 • budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa w zakresie gospodarki nieruchomościami.

 

Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie procedur wewnętrznych powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie procedur wewnętrznych powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi (4183.26 KB)

Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedur wewnętrznych powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedur wewnętrznych powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi (252.7 KB)

Zarządzenie Nr 20/2015 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedur wewnętrznych powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Zarządzenie Nr 20/2015 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedur wewnętrznych powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi (1566.13 KB)

Cennik Cennik (1811.79 KB)

Aktualna lista rzeczoznawców majątkowych Aktualna lista rzeczoznawców majątkowych (66.65 KB)

Zaproszenie do współpracy z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi w zakresie wykonania wycen nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie zachodniej obwodnicy Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14 wraz z obwodnicą Pabianic. 

Zaproszenie do składania propozycji wysokości wynagrodzeń za czynności biegłego w postępowaniach prowadzonych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane