Sprawy, którymi zajmuje się wydział

 • Komórka: Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji
Lp.Nazwa sprawy
1.Badanie, weryfikacja i potwierdzanie dokumentów finansowych oraz uruchomienie środków beneficjentom, związanych z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i powiatom ustawami z zakresu: pomocy społecznej, straży pożarnej, ewidencji ludności, nadzoru budowlanego, prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa oraz z zakresu zadań własnych gmin i powiatów m.in.: placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, szkoły, szpitale
2.Certyfikacja wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
3.Przechowywanie dokumentacji poszczególnych projektów zrealizowanych w ramach ZPORR
4.Przeprowadzanie kontroli realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom i powiatom ustawami z zakresu pomocy społecznej, straży pożarnej, ewidencji ludności, nadzoru budowlanego, prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa
5.Przeprowadzanie kontroli realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu zadań własnych gmin i powiatów m.in. placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, szkoły, szpitale
6.Przygotowywanie planów kontroli w ramach zadań realizowanych przez Oddział Rozwoju Regionalnego i Inwestycji WFEiC
7.Przyjmowanie i wydawanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR
8.Realizacja zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty województwa łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
9.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane