Przegląd prasy

Gazeta Wyborcza 10 sierpnia 2017
Miliony z Unii na realizację marzeń

Łódź dostanie 45 mln zł z Unii Europejskiej na rewitalizację części centrum miasta. Wczoraj podpisano pierwszą z ośmiu umów o dofinansowanie rewitalizacji obszarowej Łodzi. Dokument dotyczy priorytetowego obszaru nazwanego „piątym kwadratem”, czyli przestrzeń między ulicami Piotrkowską, Tuwima, Kilińskiego i Nawrot. Inwestycje te zostały wycenione na 116,5 mln zł. Miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 45 mln zł.

Więcej na s.3
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane