Przegląd prasy

Miesiąc:
Dziennik Łódzki 7 listopada 2017
ostatnie pieniądze na muzealne inwestycje

Dwie placówki kulturalne z Łodzi wywalczyły fundusze europejskie na realizację swoich projektów. Środki pochodzą z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi ma w planach zmodyfikować trzy budynki, pomieszczenia oraz dziedziniec, a łączna kwota  inwestycji ma wynieść 22 mln zł. Centralne Muzeum Włókiennictwa zamierza przeznaczyć 14,5 mln zł na zmodernizowanie infrastruktury, prace konserwatorskie, a także zakup wyposażenia.

Więcej na s.13
Dziennik Łódzki 7 listopada 2017
Bezrobocie bardzo niskie

Najnowsze dane wskazują, że we wszystkich powiatach województwa łódzkiego stopa bezrobocia jest jednocyfrowa. Wskaźnik bezrobocia w województwie wyniósł 7,1 proc. Jest to lepszy wynik od tego, który był pod koniec sierpnia tego roku. Najwyższe bezrobocie odnotowano w powiecie kutnowskim 9,9 proc., zaś najniższe w skierniewickim 4,3 proc. Porównując dane z września zeszłego roku można stwierdzić, że znacząco spadła liczba bezrobotnych, a wyraźnie wzrosła liczba miejsc pracy.

Więcej na s.6
Dziennik Łódzki 7 listopada 2017
Rząd powtarza obietnice

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa kulturowego był gościem konferencji „Miasto Łódź w polityce Rządu RP”. Podczas spotkania padły zapewnienia, że „miasto stanie się lepszym miejscem do życia”. Wicepremier mówił o wsparciu Rządu w budowie tunelu łączącego dworzec Łódź Fabryczna z dworcem Łódź Kaliska. Podkreślił także, że jeśli nie będą wnoszone odwołania od przetargu, to budowa zachodniej obwodnicy S14 powinna rozpocząć się w maju 2018 roku. Piotr Gliński potwierdził także, że Centralny Hub Logistyczny Poczty Polskiej, czyli gigantyczna sortownia powstanie w Łodzi.

Więcej na s.3
Gazeta Wyborcza 6 listopada 2017
Woonerf na start rewitalizacji

Po długim wyczekiwaniu podpisano pierwszą umowę związaną z rewitalizacją łódzkich kamienic. Inwestycja będzie dotyczyła przebudowy odcinka ulicy Gdańskiej, pomiędzy ulicą Ogrodową i Legionów na woonerf. Przebudowa obejmie poszerzenie chodników, posadzenie ponad 50 drzew oraz montaż stylizowanych latarni. Wartość całej inwestycji wyniesie ponad 3,6 mln zł. (Gazeta Wyborcza Łódź: Woonerf na start rewitalizacji, 04–05.11.2017, s. 3)

Dziennik Łódzki 6 listopada 2017
Arcybiskup Grzegorz Ryś nowym metropolitą łódzkim

Arcybiskup Grzegorz Ryś został nowym metropolitą łódzkim. W uroczystym ingresie wzięło udział ponad 60 biskupów, przedstawiciele innych kościołów, nuncjusz apostolski w Polsce oraz reprezentanci władz lokalnych i wojewódzkich, a także parlamentarzyści. Arcybiskup Grzegorz Ryś otrzymał pastorał, czyli znak władzy od ustępującego z tej funkcji abp Marka Jędraszewskiego. (Dziennik Łódzki: Arcybiskup Grzegorz Ryś nowym metropolitą łódzkim, 06.11.2017, s. 3)

Dziennik Łódzki 6 listopada 2017
Nasze gminy najbogatsze

Według najnowszych zestawień Ministerstwa Finansów gmina Kleszczów w powiecie bełchatowskim została ponownie okrzyknięta najbogatszą w Polsce. Już od dawna mówi się, że jest to „polski Kuwejt”. Przychody z podatków na jednego mieszkańca wynoszą blisko 32 tysiące zł. Drugą najbogatszą gminą w Polsce według danych jest sąsiadująca z Kleszczowem Rząśnia. (Dziennik Łódzki, Nasze gminy najbogatsze, 04–05.11.2017 s.3)

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane