Kalendarz wydarzeń

17 maja 2017 godz. 10:00
  Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Zgierskiego – temat: stan rekultywacji i monitorowania składowisk odpadów1) i wysypisk na terenie powiatu zgierskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Zgierz
  Miejsce:

Zgierz, Starostwo Powiatowe, ul. Sadowa 6a

17 maja 2017 godz. 12:00
  Wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – temat: podnoszeniu poziomu życia mieszkańcó1)w w działalności inwestycyjnej gminy wiejskiej na przykładzie gminy Wola Krzysztoporska
  Miejsce:

Wola Krzysztoporska (powiat piotrkowski), Gminny Ośrodek Kultury, ul. Południowa 2

17 maja 2017 godz. 15:00
  Wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – temat: funkcjonowanie ustawy o rewitalizacji na przykładzie Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
  Miejsce:

Tomaszów Mazowiecki, Urząd Miasta, ul. POW 10/16, sala konferencyjna

Miesiąc:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane