Kalendarz wydarzeń

10 maja 2017 godz. 14:00
  Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Europejskiego Instytutu Dr. Paley’a
  Miejsce:

Skierniewice, ul. 26. Dywizji Piechoty

10 maja 2017 godz. 14:00
  Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi – z udziałem wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau
  Miejsce:

Łódź, Łódzki Urząd Wojewódzki

Miesiąc:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane