Komunikaty prasowe

3 sierpnia 2017
Oświadczenie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie nieuruchomienia syren alarmowych na terenie miasta Wielunia 1 sierpnia 2017 r. - w dzień 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

OŚWIADCZENIE

Wyrażamy głębokie ubolewanie w związku z nieuruchomieniem syren alarmowych na terenie miasta Wielunia 1 sierpnia 2017 r. – w dzień 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Z przykrością należy stwierdzić, że było to jedyne miasto na terenie województwa łódzkiego, w którym nie zadziałała prawidłowo centrala alarmowa.

Jednocześnie pragniemy sprostować pojawiające się nieprawdziwe informacje, jakoby przyczyna nieuruchomienia syren leżała po stronie Wojewody Łódzkiego. Pracownicy odpowiedzialni za uruchomienie sygnału alarmowego dochowali wszelkich procedur, a sam trening przebiegał bez większych zakłóceń i pod pełnym nadzorem ww. osób. Wyjątek stanowiła centrala miejska w Wieluniu, która nie była we właściwy sposób przygotowana i obsługiwana przez pracowników UM Wieluń. Centrala alarmowa jak każde urządzenie techniczne (teleinformatyczne) wymaga pewnej ingerencji ze strony osób ją obsługujących. W tym przypadku nie zostało to dopilnowane.

Zauważyć należy również, że w przypadku jakichkolwiek trudności z centralnym włączeniem syren alarmowych istnieje możliwość ich uruchomienia bezpośrednio z centrali miejskiej, z czego również z nieznanych nam przyczyn UM w Wieluniu nie skorzystał. Dlatego wina za zaistniałą sytuację leży po stronie Urzędu Miejskiego w Wieluniu.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane