Komunikaty prasowe

18 maja 2017

Zapraszamy  na konferencję prasową, w której udział wezmą: Andrzej Adamczyk - minister infrastruktury i budownictwa, Jerzy Szmit - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Zbigniew Rau - wojewoda łódzki.

Tematem konferencji będą ważne sprawy dla Łodzi i regionu.

Konferencja odbędzie się  w czwartek, 18 maja 2017 roku, o godz. 10.00 w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104 (sala 116).

 

Oddział Prasowy Biura Wojewody

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane