Komunikaty prasowe

Miesiąc:
24 lutego 2017

Informujemy, że w poniedziałek, 27 lutego 2017 roku, ogodz. 11.00 w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, przy ul. Piotrkowskiej 104 (sala 118 A im. Bożeny Łosek), odbędzie się uroczystość przekazania przez wojewodę łódzkiego Zbigniewa Rau na ręce Pawła Perzyny, pełniącego obowiązki dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, Krzyży Komandorskich Orderu Odrodzenia Polski, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę pośmiertnie: Eugeniuszowi Kokolskiemu pseudonim „Groźny” i Józefowi Kubiakowi pseudonim „Paweł”, zasłużonym dowódcom antykomunistycznych oddziałów partyzanckich, którzy działali w latach 1945-1946 na terenie województwa łódzkiego.

                                      Oddział Prasowy Biura Wojewody

23 lutego 2017

Informujemy, że w piątek, 24 lutego 2017 roku, ogodz. 13.00 w Miejskim Domu Kultury w Opocznie, przy ul. Biernackiego 4 (patio), odbędzie się konferencja prasowa z udziałem: burmistrza Opoczna Rafała Kądzieli, jego zastępcy ds. oświaty - Andrzeja Kacprzaka, łódzkiego kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego, dyrektora piotrkowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi - Tomasza Trzaskacza, dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - Ireneusza Krześnickiego oraz doradcy wojewody łódzkiego - Marcina Kosiorka.

Temat konferencji to wdrażanie reformy edukacji.

 

                                         Oddział Prasowy Biura Wojewody

22 lutego 2017

Informujemy, że w czwartek, 23 lutego 2017 roku, o godz. 13.30 w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 29, odbędzie się konferencja prasowa z udziałem: wicewojewody łódzkiego Karola Młynarczyka, prezesa zarządu - dyrektora zduńskowolskiego szpitala – Janusza Ratajczyka i dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – Piotra Ciepluchy.

Tematem konferencji będą problemy opieki zdrowotnej przed wprowadzeniem sieci szpitali.

Oddział Prasowy Biura Wojewody

17 lutego 2017
Informujemy, że w sobotę, 18 lutego 2017 roku, o godz. 10.45 w sali 118 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Piotrkowska 104) odbędzie się konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela. Temat konferencji: „Wzmacniamy polskie rolnictwo”.
16 lutego 2017

Informujemy, że jutro, w piątek, 17 lutego 2017 roku, Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej będzie z wizytą w Łodzi, gdzie spotka się z samorządowcami z Łodzi. Zapraszamy serdecznie o godz. 13.15 w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Piotrkowskiej 104 (hol na parterze), odbędzie się briefing prasowy Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej.

Tematem briefingu prasowego będzie wdrażanie reformy oświaty.

Kontakt prasowy: Anna Ostrowska, Rzecznik Prasowy MEN, tel. 783 920 628, mail: biuro.prasowe@men.gov.pl
Dagmara Zalewska, Rzecznik prasowy Wojewody Łódzkiego, tel. 789 443 671, mail: dagmara.zalewska@lodz.uw.gov.pl

 

Oddział Prasowy Biura Wojewody

9 lutego 2017

Informujemy, że jutro, w piątek,10 lutego 2017 roku, ogodz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1(sala A), odbędzie się konferencja prasowa z udziałem: prezydenta Sieradza Pawła Osiewały, łódzkiego kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego, dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - Ireneusza Krześnickiego oraz doradcy Wojewody Łódzkiego - Marcina Kosiorka.

Temat konferencji to wdrażanie reformy edukacji.

 

Oddział Prasowy Biura Wojewody

9 lutego 2017

Serdecznie zapraszamy na łódzkie obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112, które odbędą się w piątek, 10 lutego br., od godziny 10.00 w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi przy ul. Pienistej 71.

Temat przewodni tegorocznych obchodów to: Sposób zgłaszania zdarzeń na numer alarmowy 112 i zasadność tych zgłoszeń – między innymi w celu zmniejszenia liczby zgłoszeń fałszywych i niezasadnych, a także sposobu właściwej komunikacji z operatorami.

W programie spotkania jest między innymi: wizyta młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 189 (zwiedzanie, zajęcia i pokazy), nagrodzenie Piotra Sobieszka (lat 12) za wzorowe zachowanie podczas wzywania pomocy na linii alarmowej 112, wyróżnienie operatorów numerów alarmowych odznaczających się szczególnym zaangażowaniem pod względem obsługi zgłoszeń alarmowych oraz pracy oddziału.

Oddział Prasowy Biura Wojewody

2 lutego 2017

Informujemy, że jutro, w piątek, 3 lutego 2017 roku, o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach, przy ul. Moniuszki 21, odbędzie się konferencja prasowa łódzkiego wicekuratora oświaty Elżbiety Ratyńskiej, dyrektora skierniewickiej delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi – Ireny Lesiak, burmistrza Brzezin Marcina Pluty, dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - Ireneusza Krześnickiego i doradcy wojewody łódzkiego – Marcina Kosiorka. Tematem konferencji będzie wdrażanie reformy edukacji.

                                                 Oddział Prasowy Biura Wojewody

2 lutego 2017

W piątek, 3 lutego 2017 roku, ogodz. 12.00 w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104,odbędzie się briefing prasowy poświęcony ocenie wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia z udziałem: podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - Krzysztofa Łanda, szefa Gabinetu Ministra Zdrowia - Tomasza Matyni, zastępcy dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia - Jakuba Adamskiego i wicewojewody łódzkiego Karola Młynarczyka.

Od godz. 10.00 w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, odbędzie się konferencja „Zastosowanie narzędzia IOWISZ – Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnychw Sektorze Zdrowia”.

Oddział Prasowy Biura Wojewody

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane