Komunikaty prasowe

Miesiąc:
2 stycznia 2017

W związku ze zmianami czekającymi w najbliższym czasie polską oświatę, we wtorek, 3 stycznia 2017 roku, o godz.10.00 w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przyul. Piotrkowskiej 104 (sala 118 A im. Bożeny Łosek) odbędzie się spotkanie dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli ŁUW – Ireneusza Krześnickiego i łódzkiego kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego z przedstawicielami samorządów z województwa łódzkiego.

Podczas spotkania będą prowadzone konsultacje na temat przygotowywania od strony prawnej projektów uchwał, które będą podejmowane przez samorządy w następstwie wdrażania reformy systemu edukacji w Polsce.

Po spotkaniu – o godz. 11.00 – odbędzie się briefing prasowy.

Oddział Prasowy Biura Wojewody

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane