Komunikaty prasowe

Miesiąc:
28 marca 2017

We wtorek, 28 marca 2017 roku, o godz. 10.00 w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104 (sala 118 A) odbędzie się konferencja prasowa na temat reformy edukacji w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi.W konferencji wezmą udział: wojewoda łódzki Zbigniew Rau, łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski i dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli ŁUW - Ireneusz Krześnicki.

                                                                      Oddział Prasowy Biura Wojewody

23 marca 2017

Informujemy, że jutro, w piątek24 marca 2017 rokuo godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Zadzim (Zadzim 44) odbędzie się konferencja prasowa z udziałem: wójta gminy Zadzim - Krzysztofa Woźniaka, sekretarza gminy Zadzim - Ireny Wawrzeckiej, łódzkiego kuratora oświaty - Grzegorza Wierzchowskiego, dyrektor skierniewickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi - Małgorzaty Świątek-Słoniny oraz dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - Ireneusza Krześnickiego.

Temat konferencji to wdrażanie reformy edukacji.

 

Oddział Prasowy Biura Wojewody

21 marca 2017

Informujemy, że jutro, w środę, 22 marca 2017 roku, o godz. 11.00 w Auli Niebieskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 8/12 w Łodzi rozpocznie się konferencja „Praktyczno-prawne aspekty uchwały regulującej warunki sytuowania małej architektury i urządzeń reklamowych dla Miasta Łódź”. Głównym organizatorem jest wojewoda łódzki, prof. Zbigniew Rau.

W programie konferencji przewidziano m.in. wystąpienia wojewody Zbigniewa Rau, przedstawicieli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Łodzi, a także środowisk zajmujących się praktyczną stroną tworzenia reklam w przestrzeni publicznej.

 Przewidywane zakończenie ok. 13.45.

Oddział Prasowy Biura Wojewody

16 marca 2017

Informujemy, że jutro, w piątek 17 marca 2017 roku, o godz. 10.00, w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (sala 118 A im. Bożeny Łosek) odbędzie się konferencja prasowa wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau, dyrektora Biura Wojewody Zbigniewa Natkańskiego oraz dyrektora łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Pawła Perzyny.

Tematem konferencji, na którą zapraszamy dziennikarzy, będą obchody upamiętniające ponad 2 tysiące ofiar niemieckich egzekucji oraz uroczystości pogrzebowe Polaków pomordowanych
w Lesie Lućmierskim i Zgierzu w czasie II wojny światowej
, które zaplanowano na 19 i 20 marca 2017 roku.

Oddział Prasowy Biura Wojewody

15 marca 2017

Informujemy, że jutro, w czwartek, 16 marca 2017 roku, o godz. 13.00 w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (sala 118A im. Bożeny Łosek) odbędzie się konferencja prasowa wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina oraz wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau.

Oddział Prasowy Biura Wojewody

14 marca 2017

Informujemy, że jutro, w środę, 15 marca 2017 roku, o godz. 16.00 minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel będzie uczestniczył w spotkaniu z rolnikami, które odbędzie się w gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej koło Łęczycy.

Tematem spotkania będzie bieżąca sytuacja na wsi.

Oddział Prasowy Biura Wojewody

14 marca 2017

Informujemy, że jutro, w środę,15 marca 2017 roku w Urzędzie Miasta Sieradza (plac Wojewódzki 1) minister środowiska Jan Szyszko będzie uczestniczył w spotkaniu z samorządowcami, którego hasłem przewodnim jest „Wspólnie na rzecz środowiska”. Na godzinę 14.30 w sali A Urzędu Miasta Sieradza (na I piętrze),  zaplanowano briefing prasowy, w którym udział wezmą: minister Jan Szyszko, a także wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski i prezydent miasta Sieradza – Paweł Osiewała.

Redakcje zainteresowane zdjęciami ze spotkania z samorządowcami zapraszamy około godziny 14.00 przed salę B na II piętrze Urzędu Miasta Sieradza.

Oddział Prasowy Biura Wojewody

13 marca 2017

Informujemy, że jutro, we wtorek, 14 marca 2017 roku, o godz. 10.00 wojewoda łódzki Zbigniew Rau oraz komendant wojewódzki policji, insp. Andrzej Łapiński, oddadzą krew w ramach akcji „spoKREWnieni służbą”. W zbiórce krwi wezmą udział także pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i służb zespolonych.

Mobilny punkt poboru krwi będzie stać w Pasażu Schillera w godz. 10.00-12.30 we wtorek, 14 marca. Kolejny przyjazd specjalnego autobusu zaplanowano na środę, 22 marca, w tych samych godzinach.

                                                    Oddział Prasowy Biura Wojewody

10 marca 2017

Informujemy, że w najbliższy poniedziałek, 13 marca 2017 roku, o godz.13.00 w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (sala 118 A im. Bożeny Łosek) odbędzie się konferencja prasowa łódzkiego kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego.

Tematem konferencji będzie wdrażanie sieci szkół na terenie województwa łódzkiego. Serdecznie zapraszamy.

                                                       Oddział Prasowy Biura Wojewody

8 marca 2017

Informujemy, że jutro, w czwartek, 9 marca 2017 roku, o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Skierniewice (ul. Rynek 1) odbędzie się konferencja prasowa z udziałem: prezydenta miasta Skierniewice Krzysztofa Jażdżyka, zastępcy prezydenta miasta Skierniewice Jarosława Chęcielewskiego, łódzkiego kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego, dyrektor skierniewickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi - Ireny Marii Lesiak oraz dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - Ireneusza Krześnickiego oraz naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Skierniewice - Iwony Górniak.

Temat konferencji to wdrażanie reformy edukacji.


Oddział Prasowy Biura Wojewody

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane