Aktualności

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti
2 sierpnia 2018

2 sierpnia został ustanowiony, jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń przy Kuźni Romów, na terenie dawnego Litzmannstadt Getto w Łodzi odbyła się uroczystość, w której wojewodę łódzkiego Zbigniewa Rau reprezentowała dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Wójcik-Powłoka.

- W skupieniu i ciszy pochylamy głowę w miejscu kaźni, zagłady dzieci, kobiet, mężczyzn, próbując słowami i oczami wyobraźni przywołać ofiarę ich śmierci – podkreśliła Małgorzata Wójcik-Powłoka.

"Obóz Cygański"na obrzeżach ówczesnego getta łódzkiego funkcjonował od listopada 1941 r. do stycznia 1942 r. Władze niemieckie zamknęły w nim Romów i Sinti przywiezionych z pogranicza austriacko-węgierskiego. W nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 roku Niemcy zgładzili w komorach gazowych Birkenau 2897 romskich dzieci, kobiet i mężczyzn.
Podczas uroczystości przy dźwiękach pieśni śpiewanej przez romską młodzież przybyli goście złożyli kwiaty oraz zapalili znicze przed budynkiem Kuźni Romów oddając hołd ofiarom zagłady.
 

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane