Aktualności

Ponad 31 milionów na lokalne drogi
13 czerwca 2018

Podczas konferencji prasowej wojewoda łódzki Zbigniew Rau oraz wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk ogłosili, że w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów przez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej województwo łódzkie otrzyma 31 milionów złotych. Środki zostaną przeznaczone na realizację 34 zadań.

Zbigniew Rau podkreślił, że co roku rząd wspiera rozwój infrastruktury drogowej w Polsce realizując Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Wojewoda podkreślił: - Nie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego były w stanie do tego programu przystąpić. Dlaczego? Samorząd, żeby uzyskać dotację z budżetu państwa musiał dysponować wkładem własnym 50%. Tak więc zamożniejsze jednostki samorządu terytorialnego z każdym rokiem stawały się bogatsze od tych najbiedniejszych – zaznaczył wojewoda.

- Zmieniliśmy zupełnie filozofię przydziału środków. Teraz są one nakierowane na te jednostki samorządu terytorialnego, które od dłuższego czasu były faktycznie wykluczone z udziału w podziale tych środków. Rząd oczekuje wkładu własnego 20%, a maksimum 40%. To otwiera drzwi dla najmniej zamożnych – powiedział wojewoda łódzki.

Zbigniew Rau zaznaczył: - Udało nam się - w sposób do tej pory bezprecedensowy - od kwietnia przyjąć wnioski od samorządów, dokonać ich oceny formalno-prawnej oraz klasyfikacji, poprosić rząd o opinie i uzyskać ją. Od poniedziałku te środki są do dyspozycji samorządów. Udało się wyasygnować pieniądze na 34 zadania wskazane przez samorządy.

- Priorytetem tego programu jest inwestycja w najmniejsze drogi łączące lokalne ośrodki kulturalno-społeczne, centra gospodarcze na poziomie gminy. Drugim priorytetem jest połączenie dróg lokalnych z drogami wojewódzkimi i lokalnymi, po to aby umożliwić małym społecznościom dojazd do regionalnych czy krajowych centrów społeczno -gospodarczych. Bardzo istotne jest też bezpieczeństwo – dlatego przy przyznawaniu dotacji premiowane były bezpieczne skrzyżowania, ronda, kładki, drogi rowerowe – powiedział wicewojewoda łódzki.

- W gminie Biała dofinansowanie otrzymało połączenie drogi gminnej i powiatowej, a w gminie Żarnów połączenie drogi gminnej i wojewódzkiej. – podkreślił wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk i dodał: - To jest dobry początek, bo rząd zapowiedział kontynuację tego programu – na ten cel rząd ma przeznaczyć 5 miliardów złotych.

Beneficjentami programu są gminy, powiaty oraz miasta na prawach powiatu. Gmina mogła złożyć wniosek na realizację jednego zadania, a powiat i miasto na prawach powiatu - dwóch. Maksymalna kwota dofinansowania mogła wynieść 5 mln zł.

Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane