Aktualności

XIV zawody sprawnościowe drużyn ratownictwa powodziowego OC
8 czerwca 2018

Z województwa łódzkiego 9 drużyn rywalizowało na Zalewie Sulejowskim w XIV Zawodach Sprawnościowych Drużyn Ratownictwa Powodziowego Obrony Cywilnej. Zwyciężyła formacja z Opoczna przed formacją z Sulejowa, a trzecie miejsce zajęli zawodnicy z Warty. Po raz drugi w zawodach udział wzięła również drużyna Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Pierwsze 3 zespoły otrzymały puchary i medale a wszystkie drużyny pamiątkowe dyplomy, które wręczył wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Celem organizacji zawodów było ćwiczenie i doskonalenie umiejętności niezbędnych dla ratowania ludzi i mienia podczas powodzi, klęsk żywiołowych i innych akcji ratowniczych. W trakcie zawodów poszczególni członkowie drużyn musieli wykazać się odpowiednią sprawnością fizyczną w pokonywaniu przeszkód terenowych, umiejętnością obsługiwania sprzętu wykorzystywanego w trakcie czynności ratowniczych oraz wiedzą i umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Pięcioosobowe zespoły miały do pokonania tor przeszkód. Poszczególne konkurencje zawodów (wiosłowanie łodzią wiosłową, podejmowanie topielca, budowa wału przeciwpowodziowego, piłowanie drewnianych bali, slalom łodzią motorową, rzut rzutką do wyznaczonego celu na wodzie i pierwsza pomoc przedlekarska dla osoby podtopionej) oceniał skład sędziowski złożony z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania ŁUW oraz członków Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zawodom przyglądali się mieszkańcy gminy Sulejów, którzy ładną pogodę wykorzystali do pobytu nad wodą. Dzieci i młodzież szkolna na fantomie mogła sprawdzić swój poziom umiejętności udzielania pierwszej pomocy (RKO).

Tegoroczne zawody zorganizował Szef Obrony Cywilnej Województwa - wojewoda łódzki  Zbigniew Rau wspólnie ze starostą piotrkowskim Stanisławem Cubałą i burmistrzem Sulejowa Wojciechem Ostrowskim.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane