Aktualności

Wojewoda odznaczył energetyków
12 czerwca 2018

Podczas uroczystości zorganizowanej w siedzibie PGE Dystrybucja Oddział Łódź przy ul. Tuwima 58 wojewoda łódzki Zbigniew Rau wręczył medale nadane przez Prezydenta RP oraz odznaki resortowe przyznawane przez ministra energii.

- Akt uhonorowania Państwa jest aktem niezwykle krótkim, ale droga do tego miejsca jest w skali całego życia niezwykle długa. Pracowali Państwo na ten sukces całe swoje zawodowe życie nieustannie się doskonaląc, przezwyciężając własne słabości. Potem starali się Państwo wykonywać w sposób należyty własną pracę - tak budowaliście swój autorytet. A kiedy już autorytetem się dysponuje to jest się punktem odniesienia dla innych, którzy chcą iść tą samą drogą – powiedział wojewoda łódzki Zbigniew Rau i dodał: - Można spierać się jaka część naszego społecznego podziału pracy, jaka część naszej gospodarki jest ważniejsza od innych – to nie jest istotne. Każdy z nas chce robić to co robi w sposób możliwie najlepszy. Ale Państwu przyszło pracować w takiej dziedzinie naszej gospodarki, od której należy nasz rozwój naszego kraju w większym stopniu niż innych - podkreślił wojewoda łódzki.

Danuta Adamiak, Stanisław Adamczewski, Dorota Drozodowska, Janusz Galewski, Janusz Galiński, Grzegorz Grzejdziak oraz Adam Kopciak zostali uhonorowani Medalami Złotymi za Długoletnią Służbę. Odznaczenia państwowe wojewoda łódzki Zbigniew Rau wręczył również: Przemysławowi Moskwie, Stanisławowi Płuciennikowi, Markowi Śniochowi, Sabinie Świniarskiej, Annie Wróblewskiej, Józefowi Zielińskiemu oraz Zenonowi Łachnikowi. Medal Srebrny za Długoletnią służbę wręczono Piotrowi Rosowskiemu.

Wojewoda łódzki wręczył również odznaki resortowe „Za zasługi dla energetyki” przyznane przez Ministra Energii. Uhonorowani zostali: Adam Kudliński, Witold Patek, Ryszard Polewczyk, Andrzej Twardy.
 

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane