Aktualności

Dwa nowe ambulanse ratunkowe dla szpitala w Opocznie
11 czerwca 2018

Na terenie Powiatowego Szpitala im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, odbyła się konferencja prasowa podczas której poseł na Sejm RP Robert Telus oraz wicewojewoda łódzki Karol Mynarczyk wręczyli symboliczny bon o wartości 800 tys. złotych na zakup dwóch ambulansów ratunkowych dla opoczyńskiego szpitala.

Poseł na Sejm RP Robert Telus powiedział: - To bardzo ważna chwila dla szpitala. Zakup dwóch ambulansów jest ściśle połączony z nową ustawą, w której ratownictwo medyczne będzie podlegać samorządom, a także publicznym szpitalom, dzięki czemu będzie to bardzo skuteczny sposób zarządzania. Jako poseł ziemi opoczyńskiej chciałbym podziękować przede wszystkim panu wojewodzie i panu ministrowi, za to że środki trafiły tutaj do Opoczna. Mam nadzieję, że będzie to kolejny zakup dla naszego szpitala, który pozwoli na to aby nasze ratownictwo rozwijało się jeszcze lepiej.

- Pieniądze na zakup ambulansów pochodzą z budżetu państwa z rezerwy wojewody, ale muszę podkreślić tutaj rolę pana posła Telusa, bez którego  nie byłoby możliwe pozyskanie takiej kwoty. Wiem jak ważnym elementem w ochronie zdrowia jest ratownictwo medyczne – ponieważ to tutaj zaczyna się walka o życie i zdrowie naszego pacjenta. Aby ta walka mogła być wygrana to szpital musi dysponować doskonałą kadrą, a przede wszystkim nowoczesnym sprzętem. Jak powiedział św. Jan Paweł II – „życie ludzkie jest bezcenne” i uważam, że te słowa najlepiej oddają w jak ważnym wydarzeniu dzisiaj uczestniczymy – podkreślił wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

- Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w pozyskanie środków. Chciałbym podziękować panu posłowi,  panu wicewojewodzie, panu staroście, a także całemu zarządowi powiatu ponieważ wspólnymi siłami pracowaliśmy aby pozyskać tę dotację. Dotacja jest niezbędna aby zmodernizować bazę lokalową oraz sprzętową - aby leczyć pacjentów w jak najlepszych warunkach – zaznaczył dyrektor szpitala Piotr Misiak.

W wydarzeniu wzięli również udział: starosta opoczyński Józef Róg, wicestarosta opoczyński Marcin Baranowski, przewodnicząca rady powiatu opoczyńskiego Maria Barbara Chomicz, z-ca dyrektora ds. administracyjnych, jakości i marketingu Edyta Wcisło.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane