Aktualności

Odsłonięto pamiątkowy głaz ku czci rodziny Pająków
7 czerwca 2018

Na terenie  Uroczyska Cygan k. Tomaszowa Mazowieckiego odsłonięto pamiątkowy głazu ku czci rodziny Pająków, ofiar zbrodni i represji okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej. W uroczystości wojewodę łódzkiego Zbigniewa Rau reprezentował kierownik oddziału dziedzictwa i kulturowego i ochrony pamięci narodowej Rafał Jaksa.

Rafał Jaksa odczytał list od wojewody łódzkiego. Czytamy w nim między innymi: „Ze wzruszeniem przyjąłem informację o inicjatywie uhonorowania rodziny Pająków – ofiar represji i zbrodni dokonanych przez Niemców w okresie II wojny światowej (…) Państwo Pająkowie byli jedną z tych rodzin, które ofiarnie, z narażeniem własnego istnienia wspierały działalność partyzancką aktywnie angażując się w działalność konspiracyjną. Gromadzenie i ukrywanie broni porzuconej we wrześniu 1939 r. przez wycofujące się z terenów Tomaszowa Mazowieckiego Wojsko Polskie, działalność w Oddziale Dywersyjnym „Mściciel”, a także prowadzenie szkoleń z obsługi broni dla młodych partyzantów – to tylko najważniejsze z działań podejmowanych przez Ignacego Pająka, jego żonę i starsze dzieci. Dom rodziny Pająków był także miejscem spotkań oddziałów partyzanckich i służył jako magazyn broni. 5 listopada 1943 r., najprawdopodobniej na skutek denuncjacji, gestapo położyło kres tym działaniom. Dzisiaj, w roku 75. rocznicy aresztowania, jesteśmy winni Im pamięć, szacunek i hołd. Tym, którzy oddali życie, będąc przekonanymi o słuszności sprawy i mając świadomość, że działalność w konspiracji może doprowadzić do tragicznego końca.”

We wrześniu 1939 r. po wycofaniu się oddziałów Wojska Polskiego z Tomaszowa Mazowieckiego i okolic Ignacy Pająk wraz z synami Stefanem i Marianem zaczęli zbierać porzuconą w lesie broń i ukrywać ją w przygotowanych do tego miejscach. To był ich pierwszy krok w kierunku konspiracyjnej działalności niepodległościowej. Wszyscy dorośli członkowie rodziny Pająków przystąpili do Związku Walki Zbrojnej / Armii Krajowej. Ignacy otrzymał ps.„Wiarus”, jego żona Anastazja„Mania”, synowie Stefan iMarian „Słowik” i„Maniuś”, a córka Genowefa„Gniewka”.

Dom rodzinny Pająków stał się oparciem dla miejscowych partyzantów ZWZ/AK jak punkt kontaktowy, kwatera, miejsce szkolenia, magazyn broni. Stan ten trwał aż do tragicznego dnia pod koniec 1943 r. kiedy to Niemcy wpadli na trop partyzanckiej bazy i dokonali jej pacyfikacji. Rodzinę, z wyjątkiem Genowefy, której udało się uciec, aresztowano. Za swą patriotyczną postawę ojciec i synowie zapłacili cenę życia, Anastazja został wysłano do obozu KL Ravensbrück, a 4-letnia Teresa i 8-letni Roman po zwolnieniu zostali przygarnięci przez krewnych. Dom został spalony.

W uroczystości wzięli udział m. in. członkowie rodziny Pająków, córka Ignacego i Anastazji – Teresa Zając, przedstawiciele władz województwa, powiatu tomaszowskiego, gminy Lubochnia, a także związków i stowarzyszeńpatriotycznych. Na zakończenie ceremonii Apel poległych i salwęhonorowąwykonali żołnierze 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane