Aktualności

Porozumienie ministra zdrowia z lekarzami rezydentami
9 lutego 2018


- Porozumienie ministra i lekarzy rezydentów na pierwszym miejscu stawia pacjenta – powiedział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. Była ona poświęcona porozumieniu ministra zdrowia z lekarzami rezydentami. W konferencji wziął udział również dyrektor łódzkiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Artur Olsiński oraz dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW Piotr Cieplucha.

- Cieszę się bardzo z tego porozumienia. Mogę nawet powiedzieć, że cieszę się trzykrotnie: jako wicewojewoda, czyli reprezentant rządu, jako lekarz i cieszę się też z treści tego porozumienia – powiedział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk i dodał: - Bardzo ważne jest też to, że minister i lekarze nie zapomnieli o innych zawodach medycznych – pielęgniarkach, położnych, rehabilitantach. Minister zobowiązał się, że w 2018 roku będzie rozmawiał z przedstawicielami wszystkich zawodów pracujących w systemie ochrony zdrowia i uzgadniał także z nimi sposób pracy i płacenia – zaznaczył wicewojewoda.

Karol Młynarczyk podkreślił, że zawarto bardzo rozsądny kompromis - zwiększono coroczny wzrost nakładów i szybsze osiągnięcie poziomu 6% PKB już w 2024 r. Zostanie to zapisane w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Wynagrodzenie zasadnicze lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w przeliczeniu na jeden etat wyniesie 4000 zł brutto miesięcznie dla lekarzy odbywających specjalizację w dziedzinach nieokreślanych jako priorytetowe oraz 4700 zł brutto miesięcznie dla lekarzy odbywających specjalizację w dziedzinach określanych jako priorytetowe. Od trzeciego roku szkolenia specjalizacyjnego wynagrodzenia te zwiększą się o 500 zł brutto miesięcznie (dla specjalizacji nie określanych jako priorytetowe) oraz o 600 zł brutto miesięcznie (dla specjalizacji określanych jako priorytetowe). Po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego lekarze rezydenci mogą otrzymać kolejną podwyżkę – o 600 lub 700 zł brutto. Jednak muszą zobowiązać się, że po zakończeniu specjalizacji przepracują w naszym kraju dwa lata w przeciągu pięciu lat po zakończeniu studiów.

Wicewojewoda łódzki zaznaczył, że lekarze, którzy zapoczątkowali wypowiadanie klauzur opt-out zobowiązali się do zaapelowania do innych medyków o to, żeby pracowali powyżej 48 godzin. Wicewojewoda podkreślił, że rząd zwiększył liczbę przyjęć na wydziały lekarskie i stomatologiczne – w porównaniu do roku akademickiego 2014/2015 o prawie 32%. Na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego zwiększono liczbę miejsc o 103.
- Porozumienie lekarzy rezydentów i Ministra Zdrowia powoduje zwiększenie środków finansowych na terenie całego naszego kraju w pierwszym roku funkcjonowania o kwotę około 2 miliardów 132 milionów złotych. To, według wstępnych szacunków, oznacza dla naszego województwa  że wzrost środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną szeroko rozumianą – włączając w to wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów – o kwotę ok 160 milionów złotych – zaznaczył Artur Olsiński.

Dyrektor ŁOW ŁUW powiedział: - Można porównać to do środków finansowych, które w poprzednim roku zostały uruchomione w ramach rezerwy NFZ – przeznaczyliśmy ok 35 mln zł na zmniejszenie kolejek. Pozwoliło to na skrócenie kolejek o przeszło trzy miesiące w przypadku endoprotez – zaznaczył i dodał: - Podjąłem decyzję o przesunięciu środków finansowych na endoprotezy i na zaćmy, przesuwając środki finansowe z drugiego półrocza 2018 roku na pierwsze półrocze.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane