Aktualności

Wojewoda wręczył odznaczenia państwowe
23 stycznia 2018

Podczas uroczystości zorganizowanej w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi wojewoda Zbigniew Rau wręczył zasłużonym mieszkańcom województwa łódzkiego odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- Prawie czterysta lat temu, pewien polski filozof-polityk Kacper Siemek, wydał traktat zatytułowany ,,Dobry obywatel”. Dowodził w nim, że obywateli Rzeczpospolitej można podzielić na dwie grupy: większą i mniejszą. Ta większa to obywatele, którzy biorą odpowiedzialność za siebie samych i za swoje rodziny oraz przestrzegają prawa. Druga mniejsza grupa to według Siemka dobrzy obywatele. Spełniają oni wszystkie kryteria tych pierwszych, ale ich to nie zadowala -  wysiłkiem całego życia biorą odpowiedzialność za coś więcej niż tylko los swój i swoich najbliższych, a w stosunku do Państwa nie wystarcza im tylko przestrzeganie prawa. To są po prostu ci, którzy biorą odpowiedzialność za część dobra wspólnego. I tym samym służą Rzeczpospolitej. Starają się pozostawić po sobie więcej niż zastali. (..) Siemek pisał, że Rzeczpospolita stoi na tych dwóch filarach. Ten jeden – obywateli przestrzegających prawa – którzy dbają o siebie i swoje rodziny to jest filar i kotwica. Jednak Ci drudzy to gwarancja pomyślności i rozwoju i postępu. Państwa umieszczamy w obydwu tych grupach – powiedział wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

 

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski został odznaczony Jacek Kaczorowski, a Złotym Krzyżem Zasługi Władysław Klażyński oraz Jan Wach. Wojewoda łódzki wręczył Srebrny Krzyż Zasługi Grzegorzowi Czai, Markowi Kamińskiemu oraz Jolancie Zborowskiej.

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę zostali uhonorowani: Barbara Bąk, Małgorzata Czarnowska, Tadeusz Fendor, Urszula Gworys, Andrzej Jabłoński, Wiesław Klewin, Bożenna Krysztofiak, Jolanta Mikołajczyk, Bożena Pallus, Arkadiusz Szmigielski, Leszek Witczak.

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczył: Adrianę Bucką, Piotra Dudka, Izabelę Modern, Izabelę Marczak, Elżbietę Niewiadomską, Annę Zając. Z kolei Medal Brązowy za Długoletnią Służbę wojewoda wręczył Justynie Pośpiech.

Z zaproszenia do wzięcia udziału w uroczystości skorzystali: starosta Łaski Teresa Wesołowska, prezes Łódzkiej Federacji Kupieckiej Jerzy Romański.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane