Aktualności

WSA podtrzymał zarzuty Wojewody ws. „uchwały reklamowej”
11 sierpnia 2017

W dniu 11 sierpnia 2017 r. został ogłoszony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi dotyczący skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi – potocznie określanej mianem kodeksu reklamowego.

Sąd podzielił zarzuty wojewody i stwierdził nieważność niniejszej uchwały w całości.

Powyższy wyrok nie jest prawomocny, stronie przeciwnej przysługuje wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane