Aktualności

Burze nad woj. łódzkim – ostrzeżenie i konferencja prasowa
10 sierpnia 2017

Potężny system burzowy przetoczył się nad naszym województwem. Podobna nawałnica, choć jeszcze bardziej intensywna, z dużym prawdopodobieństwem będzie miała miejsce w nocy z 10 na  11ego sierpnia. Powyższemu problemowi została poświęcona konferencja prasowa zorganizowana w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.

Jako pierwszy o konsekwencjach minionego frontu burzowego mówił wojewoda łódzki Zbigniew Rau. - Skutki tego zdarzenia są szczególnie dotkliwie dlatego, że nie pamiętamy takiego zjawiska w obszarze tak intensywnie zurbanizowanym i zasiedlonym – powiedział. Wojewoda podkreślił także dotkliwość utrudnień komunikacyjnych spowodowanych wywróconymi drzewami. Zwrócił również uwagę, że duża liczba mieszkańców naszego regionu pozbawiona była energii elektrycznej. Zaznaczył też, że do godziny 14:00 aż 2/3 tych osób odzyskało dostęp do prądu.

- Skutki tego zdarzenia są usuwane, jednakże musimy prosić mieszkańców o jeszcze trochę cierpliwości. Ciężar przezwyciężenia konsekwencji tego zdarzenia spoczywa na władzach samorządowych. Do tej pory Łódzki Urząd Wojewódzki nie otrzymał żadnych sygnałów, wskazujących na potrzebę wsparcia władz samorządowych w usuwaniu skutków nawałnicy. Najważniejsze jest jednak to, że mimo jej skali nie ma ofiar śmiertelnych ani osób, które ucierpiałyby zdrowotnie – podsumował wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

Krzysztof Janecki, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego bardziej szczegółowo opisał sam charakter nawałnicy, a także jej konsekwencje. Szczególną uwagę zwrócił na jej bardzo nagły charakter – pierwsze ostrzeżenie poznańskiego Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej pojawiło się dopiero 9 sierpnia po godzinie 23:00 i obowiązywało już od następnej godziny.

- Kilka godzin temu zostało wydane kolejne ostrzeżenie meteorologiczne – przestrzegał dyrektor Krzysztof Janecki – Jest to ostrzeżenie drugiego stopnia, a zatem prognozowane są na dzisiejszą noc jeszcze bardziej intensywne zjawiska pogodowe.

Komendant wojewódzki Jarosław Wlazłowski przedstawił obraz sytuacji z punktu widzenia Państwowej Straży Pożarnej. Przez PSP odnotowanych zostało blisko 1900 zdarzeń, z czego 1515 zostało zrealizowanych, bądź jest w trakcie rozwiązywania. 372 przypadki czekają na zwolnienie sił i środków. Najwięcej z nich zostało odnotowanych w Łodzi oraz powiecie zgierskim i pabianickim. Obecnie w usuwaniu skutków nawałnicy bierze udział około 2500 strażaków. Największe problemy PSP napotkała w powiecie kutnowskim, gdzie komenda powiatowa została odcięta od prądu w wyniku wyładowania atmosferycznego.

Dyrektor generalny Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja S.A. oddział w Łodzi Zbigniew Fałek odniósł się do problemu w kontekście otrzymywania energii elektrycznej przez odbiorców z województwa łódzkiego. Ograniczenie w dostawie prądu dotyczyło ponad 144 tysięcy osób. W tej chwili ta liczba znacząco spadła – na ten moment problem dotyka 47 tysięcy odbiorców. We wszystkich rejonach energetycznych zostały wprowadzone stany huraganowe.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane