Aktualności

Spotkanie poświęcone zdrowiu obywateli
3 sierpnia 2017

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król odwiedził Łódzki Urząd Wojewódzki na zaproszenie wicewojewody Karola Młynarczyka. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli również przedstawiciele środowiska medycznego, omówiona została kwestia zabezpieczenia świadczeń z zakresu toksykologii dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu naszego województwa.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane