Aktualności

O podwyżkach dla ratowników medycznych
1 sierpnia 2017

Krzysztof Janecki, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, spotkał się z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego. Podczas spotkania roboczego rozmawiano głównie o podwyżkach dla ratowników medycznych. Od 1 lipca 2017 roku tej grupie zawodowej przysługuje podwyżka w kwocie 400 zł.

- Całość pierwszej transzy podwyżek pochodzi z budżetu wojewody – przypomniał Krzysztof Janecki. Pierwsze pieniądze zostaną przekazana w sierpniu z wyrównaniem za miesiąc poprzedni.

Zebrani rozmawiali również o sukcesywnym podwyższaniu stawek o kolejne 400 zł w latach następnych. Debatowano też nad współpracą między skoncentrowaną dyspozytornią medyczną, którą prowadzi Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, a pozostałymi dysponentami zespołów ratownictwa medycznego. Wszystko po to, by poprawić współpracę i wypracować jednolite zasady działania zespołów ratownictwa medycznego. To usprawni pracę Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa łódzkiego i bezpośrednio spowoduje poprawę stanu bezpieczeństwa.

W spotkaniu udział wzięli między innymi: dyrektor naczelny Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi Bogusław Tyka, dyrektor Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Marek Konieczko, dyrektor SPZOZ w Wieluniu Janusz Atłachowicz, dyrektor Centrum Medycznego Riemer Sp.j. Grzegorz Riemer.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane