Aktualności

„Aniołkowe Nutki” dla Jana Pawła II – piękny festiwal bez przegranych...
18 maja 2017

W sali teatralnej parafii Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi odbył się XIII Wojewódzki Przegląd Piosenki Religijnej „Aniołkowe Nutki”. Jest to wyjątkowy festiwal, który nazwać można pięknym, śpiewanym pomnikiem dla świętego już Jana Pawła II, wznoszonym od lat całym sercem przez kolejne roczniki przedszkolaków i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz przez ich wychowawców.

Tym razem z gościnny gospodarzy miejsca - zawsze niezawodnych i oddanych sprawie ojców jezuitów - skorzystali mali artyści z 6 łódzkich zespołów szkół specjalnych, a także ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu i Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie (gmina Świnice Warckie, powiat łęczycki). To, że festiwal, będący też spotkaniem dobrych przyjaciół, został sprawnie przeprowadzony i odbył się w nad wyraz serdecznej, przyjaznej atmosferze, zawdzięczać należy jego organizatorom – nauczycielom i dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Łodzi, a także fachowemu, obiektywnemu, ale życzliwemu dla wykonawców jury.

Tak jak w latach poprzednich, również tegoroczne popisy artystyczne uczestników przeglądu „Aniołkowe Nutki”, odbywające się akurat w dniu 97. rocznicy urodzin Wielkiego Papieża-Polaka, dostarczyły niezapomnianych przeżyć i wzruszeń. Mali artyści - jak jeden mąż - z wielkim zaangażowaniem i przejęciem wywiązali się z powierzonych im obowiązków scenicznych, śpiewając, tańcząc, grając na instrumentach muzycznych i posługując się różnego rodzaju rekwizytami. Równie autentycznie i spontanicznie przeżywali występy swoich koleżanek i kolegów z innych zespołów...

Wielki wysiłek i starania wykonawców docenili członkowie jury, które po prawie godzinnych obradach postanowili przyznać wszystkim zespołom równorzędne nagrody. Przygotowany bardzo sumiennie werdykt nie był jednak zdawkowy – omówione w nim zostały wyczerpująco zalety dostrzeżone w występach wszystkich uczestników przeglądu i każdego zespołu z osobna.

Równorzędne nagrody tegorocznego XIII Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Religijnej „Aniołkowe Nutki” trafiły do zespołów szkół specjalnych w Łodzi: ZSS nr 6 („Aniołkowe Nutki”), ZSS nr 3 („Sikorki”), ZSS nr 4 („Wesołe Czwóreczki”), ZSS nr 2, ZSS nr 5 oraz do: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu i Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie.

Z kronikarskiego obowiązku warto odnotować na zakończenie, że w gronie gości zaproszonych na tegoroczny festiwal piosenki religijnej u ojców jezuitów znalazła się między innymi zastępca dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - Małgorzata Pyka, która występując w imieniu wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau, odczytała podpisany przez niego list gratulacyjny, adresowany do organizatorów XIII Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Religijnej „Aniołkowe Nutki”. Pani dyrektor wręczyła również uczestnikom przeglądu nagrody, ufundowane między innymi przez wojewodę.

Dodać też wypada, że składzie jury tegorocznego festiwalu „Aniołkowe Nutki” zasiadali: nauczycielka rytmiki i teoretycznych przedmiotów muzycznych - Beata Kurman (przewodnicząca) oraz Danuta Sażyn z Caritas Archidiecezji Łódzkiej i dwaj duchowni: prezes Fundacji Nauka i Wychowanie - ksiądz Stanisław Hajkowski i proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi, działający między innymi w Stowarzyszeniu Niepełnosprawni Sprawni - ksiądz kanonik Wiesław Kamiński. W imieniu organizatorów honory gospodarza przeglądu pełniła dyrektor ZSS nr 6 w Łodzi – Ilona Sałacińska. W roli gospodarza miejsca wystąpił zaś o. Józef Łągwa SJ, który otworzył festiwal wprost śpiewająco, intonując podjętą przez wszystkich piosenkę, a zakończył zachętą do wspólnej modlitwy i wezwanie to nie pozostało bez odzewu...

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane