Aktualności

Pomnik ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej odsłonięty
19 maja 2017

Pomnik, upamiętniający ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku, został oficjalnie odsłonięty na Placu Katedralnym. W uroczystości, którą poprzedziła msza święta celebrowana przez metropolitę krakowskiego Marka Jędraszewskiego, udział wzięli: przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera RP Paweł Szrot, a także wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

- Dziś, skupieni wokół ołtarza Chrystusa prosimy, abyśmy dźwigając krzyż naszej wierności, byli tak samo jak ci z Katynia, spod Monte Cassino, ze Smoleńska. Byśmy mieli odwagę i moc, dźwigać krzyż naszej miłości i naszej wierności wobec Polski, naszej Ojczyzny, naszej Matki – mówił arcybiskup Marek Jędraszewski podczas uroczystej mszy świętej w łódzkiej archikatedrze. – Prośmy Pana Boga, aby zechciał przyjąć poświęcenie i trud wszystkich, którzy oddali życie podczas katastrofy smoleńskiej. Prośmy, aby obdarzył ich wieczną nagrodą, a nas żyjących hojnym błogosławieństwem, abyśmy potrafili żyć już nie dla siebie, ale dla Niego samego, który nas stworzył i będzie nas sądził – podkreślał tuż przed poświęceniem pomnika.

W uroczystościach obok wspomnianych wyżej oficjeli, wzięli udział także parlamentarzyści z regionu, m.in. Joanna Kopcińska, Alicja Kaczorowska, Anna Milczanowska, Marek Matuszewski, Kornel Morawiecki, Waldemar Buda, Piotr Polak, Maciej Łuczak, Robert Telus, Tadeusz Woźniak, a także wicemarszałek Senatu Michał Seweryński, przedstawiciel Polski w Europejskim Trybunale Obrachunkowym Janusz Wojciechowski oraz europosłanka Urszula Krupa. Na mszę świętą i odsłonięcie pomnika przyszli także samorządowcy wszystkich szczebli, przedstawiciele władz miejskich, firm i instytucji, organizacji społecznych i politycznych. Były wreszcie tłumy łodzian, dla których katastrofa smoleńska jest wciąż bolesna.

– Zacznę od podziękowań, skierowanych przede wszystkim do księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Podziękowań za to, że decyzja o budowie pomnika została zrealizowana, że nie zapomniał o tej sprawie, mimo że decyzja Ojca Świętego skierowała go do archidiecezji krakowskiej – podkreślał Jarosław Kaczyński, którego brat – prezydent Lech Kaczyński – razem z małżonką zginęli w katastrofie. – Dziękuję jako brat prezydenta, jako kolega i przyjaciel wielu z tych, którzy tam zginęli. Dziękuję w imieniu tych, którzy chcą zachować pamięć o tej tragedii.

Podczas nabożeństwa abp Marek Jędraszewski podkreślał związek między Katyniem, zbrodniami popełnionymi przez komunistów, Monte Cassino o oraz innymi bitwami i katastrofą smoleńską. Dla Jarosława Kaczyńskiego, to wspólna idea myślenia o Polsce, o narodzie, który przeszedł tak wiele, ale powinien przetrwać. – Tak samo powinna przetrwać pamięć wszystkich ważnych wydarzeń naszej trudnej historii. Także pamięć katastrofy smoleńskiej – mówił przewodniczący PiS. – Pamięć o Katyniu dotknęła nienawiść, można rzec, państwowa, peerelowska, administracyjna. Pamięć smoleńska też została dotknięta nienawiścią.

Pomnik, poświęcony ofiarom katastrofy w Smoleńsku, powstał z inicjatywy arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, ówczesnego metropolity łódzkiego, przy aprobacie Rady Miejskiej w Łodzi. Jednogłośna decyzja została podjęta 4 maja 2016 roku, a w uzasadnieniu swojej uchwały, radni napisali: „Rada Miejska wyraża stanowisko, że zarówno miejsce jak i forma, pozwoli godnie upamiętnić wszystkie ofiary tej tragedii narodowej, a wszystkim łodzianom będzie przypominać o ich zasługach i poświeceniu dla dobra Ojczyzny.”

- Decyzja Rady Miejskiej w Łodzi sprawiła mi wielką radość i satysfakcję, ponieważ pokazała, że można we współczesnej Polsce, tak nieraz dramatycznie podzielonej, być zjednoczonym wobec tak podstawowej wartości jaką jest polskie państwo – mówił wówczas arcybiskup Marek Jędraszewski.

Pomnik w formie obelisku z nazwiskami ofiar tragedii został usytuowany na tyłach łódzkiej bazyliki archikatedralnej, u zbiegu ul. ks. Skorupki i św. Stanisława Kostki, w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy upamiętniająca ofiary Katynia, poświęconej przez arcybiskupa łódzkiego w 2015 roku. Autorami pomnika są łódzcy artyści rzeźbiarze: Krystyna Fałdyga-Solska iBogusław Solski.

Jak mówią rzeźbiarze, pierwszą wersją upamiętnienia ofiar Smoleńska była naścienna płaskorzeźba posługująca się symboliką roztrzaskanego witraża. Rozpadający się witraż miał symbolizować samą tragedię końca podróży przedstawicieli Rzeczpospolitej Polski na rocznicę morderstwa katyńskiego , ale również był symbolem skutków tego mrocznego czasu. Ze względów konserwatorskich odstąpiono od tej koncepcji.

- W koncepcji drugiej utworzono przedłużenie osi Katedry na zewnątrz budynku, w stronę Seminarium. Zewnętrzna oś zaczyna się płaskorzeźbą Matki Boskiej Katyńskiej i kończy się zwróconym ku Niej krzyżem z figurą ukrzyżowanego Chrystusa – podkreślają Krystyna Fałdyga-Solska iBogusław Solski. Upamiętnienie ofiar Smoleńska to rozsypujące się w przestrzeni pomiędzy krzyżem a płaskorzeźbą bryły podzielonego na części trzydziestotonowego kamienia, granitu Rubby Star. Jak dodają, z dwóch najwyższych, pionowych kamieni tworzy się rodzaj bramy. Przez tę bramę przeszli Ci wszyscy, których połączyła ta straszna śmierć.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane