Aktualności

Zaproszenie na konferencję „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”
19 maja 2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowuje nowy ład w nauce i szkolnictwie wyższym. Podstawą wypracowania najlepszego kształtu ustawy 2.0 jest cykl konferencji programowych poprzedzający wrześniowy Narodowy Kongres Nauki. Jedna z takich konferencji odbędzie się 25 i 26 maja 2017 roku w Łodzi, a jej tematem będzie „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”.

Konferencji tej, był poświęcony briefing prasowy, który odbył się w EC1. Wzięli w nim udział wojewoda łódzki Zbigniew Rau, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska oraz rektorzy łódzkich uczelni: Sławomir Wiak z Politechniki Łódzkiej, Antoni Różalski z Uniwersytetu Łódzkiego, Radzisław Kordek z Uniwersytetu Medycznego, Cezary Sanecki z Akademii Muzycznej, Mariusz Grzegorzek ze Szkoły Filmowej oraz Mariusz Włodarczyk – prorektor Akademii Sztuk Pięknych.

Zbigniew Rau przypomniał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, odpowiadając na oczekiwania społeczne i wypełniając wyborcze obietnice, realizuje szereg strategicznych projektów, które podnoszą pomyślność polskiego społeczeństwa. – Naturalnym dopełnieniem tych projektów jest planowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reforma szkolnictwa wyższego – powiedział wojewoda łódzki. Podkreślił, że problemem kształcenia w Polsce jest niemożność zapewnienia takich samych warunków poziomu życia, infrastruktury naukowej, możliwości badawczych, satysfakcjonujących doświadczeń, jakie posiadają polscy naukowcy za granicą.

– Ministerstwo rozpoczęło debatę trwającą wewnątrz środowiska akademickiego już prawie półtora roku temu – kontynuował Zbigniew Rau. – Pytań jest wiele: co zrobić, żeby poziom badań w Polsce był równie wysoki jak za granicą, jak uczyć i kogo, w jakim wymiarze, czy to ma być nadal szkolnictwo masowe?

Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej, poinformował, że konferencję organizuje wspólnie całe łódzkie środowisko akademickie. Chęć uczestnictwa wyraziło 600 osób.

Rektor przyznał, że nowa ustawa jest wyzwaniem dla polskich uczelni, bo wyraźnie przesuwa akcenty i stawia nowe wyzwania w kontekście zmieniającego się świata. Zadania, które stoją przed uczelniami, to: zmiana algorytmu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, przeobrażenie kształcenia masowego w elitarne oraz nowa organizacja struktury uniwersytetów. Sławomir Wiak podkreślił, że na Narodowym Kongresie Nauki zostaną przedstawione zręby nowej ustawy.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podziękowała Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego za to, że dostrzegło Łódź. Wyraziła wdzięczność również rektorom uczelni za zaangażowanie w organizację konferencji.  – Chcemy pokazać, że jesteśmy intensywnie zmieniającym swoje oblicze miastem, w którym aspekt akademicki jest bardzo istotnym elementem rozwoju.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane