Aktualności

Kongres Sejmików Województw RP
18 maja 2017

Pierwszy Kongres Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej odbył się pod hasłem „Samorządowe oblicza regionów” w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Wzięło w nim udział 500 radnych sejmików województwa i przedstawicieli regionów z całej Polski.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Sebastian Chwałek – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Adam Hamryszczak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Zbigniew Rau – wojewoda łódzki, Andrzej Maciejewski – przewodniczący Komisji Sejmowej Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Obecni byli również przedstawiciele opozycji parlamentarnej: Grzegorz Schetyna,Władysław Kosiniak-Kamysz iRyszard Petru.

Marek Mazur– przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego powitał zgromadzonych gości i zaznaczył, że jest to pierwszy w historii Kongres Sejmików Województw Rzeczpospolitej Polskiej.

Sebastian Chwałek– sekretarz stanu w MSWiA przypomniał o funkcjonowaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: - Jest to ważna instytucja w procesie stanowienia prawa i forum, na którym możemy w merytoryczny sposób dyskutować o sprawach samorządów – podkreślił. Ma ona charakter opiniotwórczo-doradczy. Sekretarz stanu zaznaczył, że od kwietnia 2016 roku do 2017 roku komisja rozpatrzyła ponad 570 projektów, z czego jedynie trzy procent uzyskało negatywną opinię komisji.

- Jako przykład dobrej współpracy chciałbym przywołać projekty ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim oraz nowelizację ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – powiedział. Podkreślił, że komisja jest otwarta na dialog, a sprawy przez nią poruszane są wnoszone głównie przez samorządowców. – Rząd nie uchyla się od dyskusji, ani nie blokuje samorządom możliwości umieszczania w porządku obrad spraw, które są dla niej ważne – powiedział Sebastian Chwałek sekretarz stanu w MSWiA.

Adam Hamryszczak– podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju podkreślił: - W Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która została przyjęta przez Radę Ministrów w lutym tego roku, bardzo silnie zaznaczyliśmy rolę samorządów. I dodał: - Stawiamy na rozwój terytorialny, zrównoważony pod względem społecznym, a także gospodarczym.

- W Ministerstwie Rozwoju prowadzimy wiele projektów i przedsięwzięć, które opierają się na bardzo dobrej współpracy z samorządami – zaznaczył. Wymienił Program Rozwoju Elektromobilności oraz Program Mieszkanie Plus.

- Uruchomiliśmy dodatkowo pakiet dla miast średnich, które straciły znacząco swoje funkcje społeczno-gospodarcze. Objęliśmy nim 255 miast, a wsparcie będzie kierowane głównie do 122 – powiedział Adam Hamryszczak. Podsekretarz stanu zaznaczył, że w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju uruchomiono specjalny Fundusz Inwestycji Samorządowych, który jest skierowany do samorządów (głównie dla miast średnich). Poinformował, że w Ministerstwie Rozwoju podjęte zostały starania, aby urzeczywistnić kontrakt terytorialny.

- Naszym celem jest skracanie dystansu między samorządami a biznesem. Chcemy, żeby coraz więcej inwestycji było realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – powiedział Adam Hamryszczak.

Podczas Kongresu zabrali głos również między innymi: profesor Jerzy Buzek (wygłosił wykład na temat „Samorząd terytorialny podstawą demokratycznego państwa prawa”), prof. Jerzy Stępień (opowiedział o założeniach i praktyce reformy samorządowej) oraz Jan Olbrycht (opisał budżet Unii Europejskiej po 2020 roku).

Podczas briefingu prasowego marszałek województwa podkarpackiegoWładysław Ortylprzedstawił deklarację radnych Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej, którą podpisało 80 osób (podpisy wciąż są zbierane). Odnosi się do zasady pomocniczości oraz pokazuje wagę wdrażania środków europejskich. Pokazuje też konieczność włączenia się w referendum, które zapowiada prezydent – tak, aby samorząd był specjalnie umocowany w konstytucji.

Piotr Adamczyk– przewodniczący klubu radnych PiS w Sejmiku Województwa Łódzkiego powiedział: - Przyjeżdżając na dzisiejszy kongres, liczyliśmy na merytoryczną dyskusję wśród radnych. Jest pole do dyskusji o naszych sukcesach i problemach. Jednak przewodniczący dał nieograniczony czas przyszywanym samorządowcom – przywódcom opozycji.

- Ubolewamy, że nie możemy się podzielić doświadczeniami naszych radnych na dzisiejszym forum – podkreśliła poseł na Sejm Joanna Kopcińska. Dodała: - Jesteśmy gotowi na dialog i z tego dialogu staramy się wykorzystać to co najlepsze dla Polski.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane