Aktualności

Rozmowy o Samorządzie i Regionie
17 maja 2017

Wola Krzysztoporska i Tomaszów Mazowiecki to dwie miejscowości, w których miało miejsce wyjazdowe posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Parlamentarzyści odwiedzili lokalne społeczności, by rozmawiać o podnoszeniu i poziomu życia oraz rewitalizacji. Łódzki Urząd Wojewódzki reprezentował Ireneusza Krześnicki – dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli.

Parlamentarzyści oraz samorządowcy spotkali się najpierw w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej, gdzie wójt Roman Drozdek przedstawił informacje dotyczące kwestii podnoszenia poziomu życia mieszkańców w działalności inwestycyjnej gminy wiejskiej na przykładzie swojej lokalnej społeczności.

Roman Drozdek przedstawił to zagadnienie w kilku ujęciach, odniósł się między innymi do inwestycji związanych z kulturą, edukacją oraz gospodarką przestrzenną. Wyraził jednocześnie radość, że zetknięcie i pracę parlamentarzystów oraz samorządowców podczas tego posiedzenia Komisji mogą obserwować uczniowie miejscowego gimnazjum.

Wójt podkreślał szczególnie, jak dużą wartość stanowi dla mieszkańców jego gminy kultura, polskość i tradycje, które znakomicie pielęgnują prężnie działające koła gospodyń wiejskich. Po zakończeniu posiedzenia jego uczestnicy udali się na wizytę do kompleksu edukacyjno-sportowego w Gomulinie.

Kolejne spotkanie przedstawicieli parlamentu i samorządu miało miejsce w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Tematem przewodnim tego posiedzenia Komisji była rewitalizacja. Prezydent miasta Marcin Witko omówił funkcjonowanie ustawy o rewitalizacji oraz to jak można ten proces wdrażać w życie na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego. Po zakończeniu posiedzenia zebrani gości udali się na Plac Kościuszki – jeden z głównych punktów „Programu rewitalizacji”.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane