Aktualności

Dwudniowa ogólnopolska konferencja „Archiwum – Misja Społeczna” rozpoczęła się w Łodzi
16 maja 2017

„Archiwum – Misja Społeczna” - pod takim hasłem w Łodzi rozpoczęła się dwudniowa konferencja, zorganizowana przez Łódzki Urząd Wojewódzki. W sali konferencyjnej hotelu Stare Kino spotkali się pracownicy zakładowych archiwów urzędów wojewódzkich z całej Polski.

Z zaproszenia organizatorów skorzystali także przedstawiciele Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, archiwów państwowych w Łodzi i Warszawie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Sądu Okręgowego w Łodzi i związkowcy reprezentujący Region Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. Honory gospodarza domu pełnili przedstawiciele Biura Administracji i Logistyki Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: zastępca dyrektora tegoż biura- Mariusz Bratos i kierownik Archiwum Zakładowego ŁUW - Jolanta Wasiak.

Witając uczestników konferencji i zaproszonych gości, dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - Mirosław Suski wyraził nadzieję, że wywiozą oni z Łodzi same dobre wspomnienia. Życzył im nie tylko owocnych obrad w sympatycznej, koleżeńskiej atmosferze, poszerzenia fachowej wiedzy i zdobycia nowych umiejętności, ale także wielu miłych spotkań i wrażeń ze spaceru ul Piotrkowską, głównym traktem Łodzi. Łodzi, która ciągle zmienia swoje oblicze, powoli się podnosi, nabiera rozpędu, zrywając z pokutującym jeszcze stereotypowym wizerunkiem miasta szarego, brzydkiego i zaniedbanego. Dyrektor generalny ŁUW zachęcił też do zwiedzenia innych, wartych obejrzenia miejsc w Łódzkiem podczas dłuższych odwiedzin naszego regionu w przyszłości…

Pierwszy dzień konferencji, który przebiegał pod hasłem „Archiwum dla Ludzi – Misja Społeczna Archiwisty”, zainaugurowała interesująca, pomysłowa i okraszona humorem prezentacja multimedialna „Archiwista wczoraj i dziś” autorstwa Pawła Ciszewskiego i Pawła Żałoby – starszych informatyków z Oddziału Informatyzacji i Monitoringu Biura Administracji i Logistyki Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

O tym, że archiwa odgrywają istotną rolę w wielu dziedzinach naszego życia ciekawie i przekonująco mówił pierwszy zastępca dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych - dr Henryk Niestrój. Dyrektor Archiwum Państwowego w Łodzi - Piotr Zawilski z kolei w sposób zajmujący, bo wszechstronny i bogato uargumentowany, mówił o niezasłużonym – nienajlepszym, niestety – odbiorze archiwów i archiwistów w naszym społeczeństwie.

Z dużym zainteresowanie uczestników konferencji spotkała się też bardzo fachowa prezentacja autorskiego oprogramowania Patryka Patuchy (starszego informatyka w ŁUW w Łodzi) do planowania i zagospodarowania powierzchni archiwum.

W inauguracji dwudniowej konferencji, której jutro przewodnim tematem będzie „Organizacja pracy w archiwum”, uczestniczyli również między innymi: dyrektor Biura Wojewody Zbigniew Natkański i dyrektor Biura Administracji i Logistyki Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - Agnieszka Głogowska, a także przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” - Waldemar Krenc.

O tym, że problemy podjęte podczas konferencji „Archiwum – Misja Społeczna” mają swoją wagę i rangę, niech świadczy kilka informacji o spełniającym bardzo istotną role społeczną Archiwum Zakładowym Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Po transformacji ustrojowej w 1989 roku przejęło ono wiele akt pracowniczych ze zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, których organem założycielskim (większości spośród nich) był wojewoda.

Archiwum Zakładowe Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przechowuje dokumentację z 392 zlikwidowanych zakładów pracy, zawierającą około 2 mln akt osobowo-płacowych, a cały jego zasób to 14 km akt. Dokumentacja ta stanowi podstawę do wystawiania poświadczeń pracy i zarobków, niezbędnych przy ustalaniu rent, emerytur czy kapitału początkowego. Od 1999 roku archiwum ŁUW obsłużyło 200 tys. osób, które zwróciły się o dokumentację osobowo-płacową. Zasób archiwum tworzy także dokumentacja z różnych urzędów administracji państwowej z terenu Łodzi z lat 1945 - 1990.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane